0
Για την καλύτερη κατανόηση του σχηματισμού και των προτύπων πτήσης των κοπαδιών, με απώτερο στόχο την εφαρμογή τους στην αεροπορική βιομηχανία.

Επιστήμονες στο Νέο Μεξικό δίνουν σε νεκρά πουλιά μια νέα…. ζωή μέσω μιας αντισυμβατικής προσέγγισης στην έρευνα για την άγρια ζωή.

Μια ομάδα στο Ινστιτούτο Mεταλλευτικής και Τεχνολογίας του Νέου Μεξικού παίρνει πτηνά που έχουν διατηρηθεί μέσω ταρίχευσης και τα μετατρέπει σε drones προκειμένου να μελετήσει την πτήση.

You may also like

Comments

Leave a reply

More in NEA