0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, όπως ισχύει, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 30η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Κολιάτσου 32 2ος όροφος) με τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Ψήφιση Χάρτας Εθελοντισμού.
 2. Λήψη Β’ απόφασης για την απόδοση σε χρήμα γάλακτος και μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) για τα έτη 2017, 2018, 2019, 2020 και διόρθωση ποσών αποζημίωσης.
 3. Περί αναγκαιότητας ονοματοδοσίας ανώνυμης οδού στην Κοινότητα Κορίνθου του Δήμου
  Κορινθίων.
 4. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.
 5. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.
 6. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.
 7. Τροποποίηση του Δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2022.
 8. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ».
 9. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στην πλατεία ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ για πολιτιστική εκδήλωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από τη Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ».

You may also like

Comments

Leave a reply

More in LIFE