0

Οι αγορές κρατικούς χρέους από την ΕΚΤ,που έχουν οδηγήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα τις αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων και η χρηματοδοτική στήριξη που θα δοθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα στο 2021,καθιστούν μη αναγκαία τη χρήση της «Στήριξης κατά της Πανδημικής Κρίσης» (Pandemic Crisis Support),του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης.

Ευρωπαϊκές πηγές αναφέρουν για το θέμα πως αν και ο ESM μέσω του Pandemic Crisis Support μπορεί να παράσχει φθηνό δανεισμό για την κάλυψη δαπανών που σχετίζονται με την υγειονομική κρίση,ωστόσο αυτό δεν φαίνεται απαραίτητο στην παρούσα φάση,αφενός διότι οι χώρες δανείζονται με πολύ μικρό κόστος από τις αγορές,αφετέρου διότι οι επιδοτήσεις και τα δάνεια που θα δοθούν μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης θα καλύψουν πολλές από τις ανάγκες.

Να σημειωθεί πως εάν η Ελλάδα έκανε πλήρη χρήση του Pandemic Crisis Support του ESM θα μπορούσε να δανειστεί 3,7 δισ. ευρώ με κόστος 0,50% για δέκα χρόνια.Το όφελος για την Ελλάδα από τη διαφορά του κόστους δανεισμού σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα θα ήταν αρκετά μεγάλο.Tο spread,ήτοι η διαφορά μεταξύ του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου και του γερμανικού ομολόγου αναφοράς ανήλθε σήμερα στις 121 μονάδες βάσης,ήτοι στα χαμηλότερα επίπεδα από το Σεπτέμβριο του 2009.

Το δεκαετές ελληνικό ομόλογο κατέγραψε απόδοση 0,656%,χαμηλότερη κατά 2,38% σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο.Το πενταετές ομόλογο σημείωσε σήμερα απόδοση 0,032% και το 15ετές ομόλογο κατέγραψε απόδοση 0,839%,χαμηλότερη κατά 3,45% σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο.Οι αγορές προεξοφλούν πως ίσως 10 Δεκεμβρίου η ΕΚΤ θα ανακοινώσει τη διεύρυνση του προγράμματος αγοράς τίτλων που υλοποιεί στο πλαίσιο της πανδημίας (PEPP) κατά 500 εκατ. ευρώ,από τα 1,35 δισ. ευρώ στα 1,85 δισ. ευρώ και την επέκτασή του ως το τέλος του 2021.Στη βάση αυτή οι δυνητικές αγορές ελληνικών ομολόγων από την ΕΚΤ στο πλαίσιο του PEPP φθάνουν συνολικά τα 27 δισ. ευρώ και έως σήμερα έχει αγοράσει περίπου 14 δισ. ευρώ.

πηγή: cnn

You may also like

Comments

Leave a reply

More in ΕΛΛΑΔΑ