0

Διάγγελμα του Ιωάννη Μεταξά προς τον Ελληνικό Λαό στις 28 Οκτωβρίου 1940: «Προς τον ελληνικόν λαόν, Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.


Μολονότι επεδείξαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην, προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημας το δικαίωμα να ζώμεν ως ελεύθεροι Έλληνες μου εζήτησεν σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν, την παράδοσιν τμημάτων του εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρέσβυν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.

Έλληνες, τώρα θα αποδείξωμεν εάν είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας, την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος ας εγερθή σύσσωμον, αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά σας, και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών

Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως
Ιωάννης Μεταξάς


Άκρως ενδιαφέρουσα και ιδιαιτέρως κατατοπιστική ήταν η εκδήλωση του Κορινθιακού Εργαστηρίου Ιστορίας για την Κατοχή, την Αντίσταση και την Απελευθέρωση της Κορίνθου, που πραγματοποιήθηκε πριν ένα χρόνο, την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019, στο Επιμελητήριο Κορινθίας. Ένα αφιέρωμα με σεβασμό, όπου μέσα από πλούσιο υλικό γραπτών πηγών και αξιοποίηση των Γενικών Αρχείων του Κράτους Ν. Κορινθίας όπως και από καταγραφές ατομικής μνήμης, προσέφερε στους παρευρισκομένους πλούσια γνώση για πραγματικά περιστατικά της εποχής εκείνης.

Οι κεντρικοί ομιλητές με τη θεματολογία που ανέπτυξαν, έδωσαν στο αφιέρωμα ιδιαίτερο χρώμα και ουσιαστικό αποτέλεσμα. Ο κ. Νίκος Πουλόπουλος, Επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Ιστορίας του University of Missouri St. Louis αναφέρθηκε στην επιχείρηση “Αννίβας” και την κατάληψη της Κορίνθου.

Η κ. Όλγα Καραγεώργου-Κουρτζή, Δρ. Ιστορίας, επ. Σχολική Σύμβουλος ανέπτυξε παραστατικότατα και με βαθιά συγκίνηση τις επονομαζόμενες “κλούβες”.

Με την απελευθέρωση της Κορίνθου, που ανάπτυξε η κ. Βάσια Θηβαίου, Φιλόλογος, και την χαρακτηριστική παρέμβαση του Δικηγόρου κ. Πέτρου Θωμαΐδη ,αναφερόμενος στη συμβολή του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού, έκλεισε η ομολογουμένως άκρως επιτυχημένη εκδήλωση του Κορινθιακού Εργαστηρίου Ιστορίας.

πηγή: korinthia.net

You may also like

Comments

Leave a reply