0
  • Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε  Τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί  στην αίθουσα  Δημοτικού Συμβουλίου του  Δημοτικού  Καταστήματος  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)  την   11η   Αυγούστου  2023 ημέρα Παρασκευή  και ώρα  20:00μ.μ. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις  του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 .

Η εν λόγω  Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί,  με φυσική παρουσία στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου για την  λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

α/α Θ Ε Μ Α ΤΑ   Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ    Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για την στελέχωση και λειτουργία της Δράσης «Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Σικυωνίων».
2. Έγκριση  απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έκδοση Κανονιστικής απόφασης επιβολής τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου που καταλαμβάνει η κατασκευή (κουβούκλιο) περιπτέρων στην Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων».  
3. Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.
4. Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.
5. Έγκριση 2ου τροποποιημένου σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου – Δήμου Σικυωνίων για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ» προϋπολογισμού: 70.000€.
6. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Καταλληλότητας και Εκτίμησης αγοράς, ακινήτου για την δημιουργία χώρου στάθμευσης στην Κοινότητα Μικρού Βάλτου , (αριθ.60/2023) .
7. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Καταλληλότητας και Εκτίμησης αγοράς, ακινήτου για την δημιουργία χώρου στάθμευσης στην Κοινότητα Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού, (αριθ.61/2023) .
8. Έγκριση της «Έκθεσης Πεπραγμένων Α΄ εξαμήνου 2023 Οικονομικής Επιτροπής».  
9. Προέλεγχος Εισηγητικής Έκθεσης Β΄ τριμήνου 2023 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού .
10. Έγκριση Πρακτικού Γνωμοδότησης Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής συμβάσεων προμηθειών για την παράταση εκτέλεσης της αριθ. 6202/3-4-2023 σύμβασης .
11. Έγκριση της αριθ. 20/2023 απόφασης της Κοινότητας Πασίου με θέμα: «Ανταλλαγή αγροτεμαχίου».
12. Έγκριση της αριθ. 21/2023 απόφασης της Κοινότητας Πασίου με θέμα: «Τοποθέτηση γέφυρας στρατού στον ποταμό Κύριλλο»
13. Έγκριση της αριθ. 36/2023 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση πρωτοκόλλου καταστροφής υλικού του 1ου ΕΠΑ. Λ. Κιάτου».    
14. Επί αιτήματος της “Hyundai Motor sport team” περί προετοιμασίας της (αγωνιστικές δοκιμές)  για την συμμετοχή της στο Ράλι Ακρόπολης 2023.
15. Επί της αριθ. 10/2023 απόφασης Συμβουλίου της Κοινότητας Αρχαίας Σικυώνας Βασιλικού με θέμα: «Επί αιτήματος του Πολιτιστικού – Εξωραϊστικού Συλλόγου «Ο Ορθαγόρας» για  παραχώρηση χρήσης χώρου στέγασής του».   
16. Χορήγηση άδειας Εμπορίας Πόσιμων Ιαματικών ή μη Ιαματικών Υδάτων.
17. Χορήγηση αδείας διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου οχημάτων στην Δ.  ΚΙΣΣΑΣ & ΥΙΟΙ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.
18. Χορήγηση αδείας τοποθέτησης απαγορευτικών σημάτων έμπροσθεν εισόδου Parking. 
19. Επί αιτήματος παραχώρησης χώρου στάθμευσης για Α.Μ.Ε.Α μετά το με αριθ. πρωτ.12003/2023 αίτημα.
20. Επί αιτήματος παραχώρησης Χώρου στάθμευσης για Α.Μ.Ε.Α μετά το με αριθ. πρωτ.12597/2023 αίτημα.
21. Επί αιτήματος παραχώρησης Χώρου στάθμευσης για Α.Μ.Ε.Α μετά το με αριθ. πρωτ.14406/2023 αίτημα.
22. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «ΟΔΟΠΟΪΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΛΚΙΟΥ ».  
23. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «ΟΔΟΠΟΪΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΚΟΥΡΑΣ ».  
24. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «ΟΔΟΠΟΪΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΟΝΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ».
25. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «ΟΔΟΠΟΪΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΚΥΛΛΗΝΗΣ».  
26. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)».
27. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ».
28. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 3ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ»,
29. Έγκριση του 1ου Α.Π. Ε.  & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου με τίτλο: «Aποπεράτωση Α΄ ορόφου Κοινοτικού καταστήματος Κοινότητας Κρυονερίου του Δήμου Σικυωνίων». 
30. Έγκριση του 1ου Α.Π. Ε.  & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου με τίτλο: «Οδοποιία Δ. Ε. Στυμφαλίας».  
31. 5η Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» , (αριθ. 27/2023)
32. Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2023 Δήμου Σικυωνίων.
33. Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2023 Δήμου Σικυωνίων.

 

You may also like

Comments

Leave a reply