0
  • Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε Τ α κ τ ι κ ή (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 11η Ιουλίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00μ.μ. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 .

Η εν λόγω Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί, με φυσική παρουσία στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου για την λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

α/α Θ Ε Μ Α ΤΑ Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ

1. Λήψη απόφασης επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου με τίτλο: «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΙΣΧΥΟΣ 48,3 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΤΣΟΥΜΑ -ΧΙΟΝΙ – ΣΤΕΚΟΣ” ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ & ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

2. Έγκριση Ισολογισμού-Απολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης 2020-2022 του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ».

3. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης 2021 του Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ» .

4. Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων και του Δήμου Σικυωνίων για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Λιμενικά έργα και έργα κτιριακών υποδομών ολοκλήρωσης Λιμένα Κιάτου».

5. Παραχώρηση χώρου χρήσης πλατείας Κοινότητας Γκούρας στον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο, για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.

6. Παραχώρηση χρήσης αποδυτηρίων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στο 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Σικυωνίας.

7. Επί αιτήματος του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» περί Παραχώρησης χρήσης παραλιακής οδού για την διεξαγωγή του 3ου Αγώνα δρόμου «Kiato Klisthenios Night Run» την 26-08-2023 με εναλλακτική ημερομηνία 2-9-2023.

8. Επί αιτήματος του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» περί Παραχώρησης χρήσης εγκαταστάσεων 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων .

9. Επί αιτήματος του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» περί Παραχώρησης χρήσης εγκαταστάσεων Δημοτικού Σχολείου Κρυονερίου για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.

10. Επί του με αριθ. πρωτ. 87/6-7-2023 έγγραφο της Β/θμιας εκπαίδευσης με Θέμα: Παραχώρηση χρήσης εγκαταστάσεων Γυμνασίου Κρυονερίου για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων από Τοπικούς Συλλόγους και του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ».

11. Επί αιτήματος του κ. Ζαχαριά Χρήστου περί, «Παραχώρησης χρήσης της πλατείας Πλουμιστού της Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου την 5ην και 6ην Αυγούστου 2023 και την 14ην και 15ην Αυγούστου 2023».

12. Επί της αριθ. 13/2023 απόφασης Συμβουλίου της Κοινότητας Αρχαίας Σικυώνας Βασιλικού με θέμα: «Επί αιτήματος του Πολιτιστικού – Εξωραϊστικού Συλλόγου «Ο Ορθαγόρας» για πραγματοποίηση εκδήλωσης εορτής βερίκοκου».

13. Επί της αριθ. 16/2023 απόφασης Συμβουλίου της Κοινότητας Πασίου με θέμα: Απόκτηση εδαφικής λωρίδας από ιδιοκτησία Μπεξή Κων/νου .

14. Επί της αριθ. 17/2023 απόφασης Συμβουλίου της Κοινότητας Πασίου με θέμα: Απόκτηση εδαφικής λωρίδας από ιδιοκτησία Παπαργυρίου Ξανθής.

15. Επί της αριθ. 4/2023 απόφασης Συμβουλίου Κοινότητας Κρυονερίου με θέμα: «Ονοματοδοσία γηπέδου Ποδοσφαίρου».

16. Έγκριση του 1ου Α.Π. Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ», 2ος Ειδικός Προϋπολογισμός».

17. Έγκριση του 1ου Α.Π. Ε. του έργου με τίτλο: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΦΕΝΕΟΥ & ΣΤΕΝΟΥ».

18. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ».

19. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ».

20. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «ΟΔΟΠΟΪΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓ. ΒΑΛΤΟΥ».

21. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση υποδομών κοινοχρήστων χώρων (γέφυρες-πεζοδρόμια-τοιχία) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

22. Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2023 Δήμου Σικυωνίων, (μετά την αριθ. 175/2023 Ο.Ε.).

23. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2023 Δήμου Σικυωνίων, (μετά τις αριθ. 8/2023 Εκτ. Επιτ. & . 178/2023 Ο.Ε.).

24. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2023 Δήμου Σικυωνίων,(μετά τις αριθ. 7/2023 Εκτ. Επιτ. & 180/2023 Ο.Ε.).

You may also like

Comments

Leave a reply