0
  • Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε  Τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί  στην αίθουσα  Δημοτικού Συμβουλίου του  Δημοτικού  Καταστήματος  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)  την   13η   Ιουνίου  2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα  19:30μ.μ. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις  του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 .

Η εν λόγω  Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί,  με φυσική παρουσία στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου για την  λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

α/α Θ Ε Μ Α ΤΑ   Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ    Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1. Έγκριση Απολογισμού έτους 2022 της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης «Η ΚΟΡΙΝΘΟΥ» Κλημεντίου – Καισαρείας,  σύμφωνα με την αριθ. 2/2023 απόφασης της .
2. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2023 της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης «Η ΚΟΡΙΝΘΟΥ» Κλημεντίου – Καισαρείας, σύμφωνα με την αριθ. 3 /2023 απόφασης της.
3. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2022 του Ν.Π.Ι.Δ.  «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.».
4. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2023 του Ν.Π.Ι.Δ.  «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.».
5. Αποστολή αιτήματος Ο.Τ.Α για την πρόσληψη Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» (ΠΑγΟ) περιόδου 2023-2024.
6. Εκμίσθωση ακινήτου Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κοινωφελούς Ιδρύματος «Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αναστασίου  Μαυρούλια» με φορέα διαχείρισης  το Δήμο Σικυωνίων .
7. Απευθείας Εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου (πρώην Κοινοτικό Κατάστημα) της Κοινότητας Καστανιάς στην Ο.Τ.Ε. Α.Ε.
8. Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σικυωνίων.
9. Επί του με αριθ. πρωτ. ΥΣ.625/8-6-2023 εγγράφου του Τμήματος Κοιν. Προστασία Παιδείας & Πολιτισμού με θέμα:  Λειτουργία προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
10. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Σταμάτη Σταμόπουλου  για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 παρ. 1 ιθ Νόμου 3852/2010).
11. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου – Αντιπροέδρου και Μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» έτους 2023 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 42188/08-07-2018 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 470/Υ.Ο.Δ.Δ/2018).
12. Επί της αριθ. 6/2023 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Διμηνιού περί «Ονοματοδοσίας οδού»  της εν λόγω Κοινότητας.
13. Επί της αριθ. 16/2023 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυωνος – Κιάτου με θέμα: «Πρόταση Μετονομασίας Οδού».
14. Επέκταση επιπλέον 12 μηνών ανέργου – ωφελούμενου του Προγράμματος Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 42119/15-7-2020 .
15. Συγκρότηση επιτροπής  «Λαικής Αγοράς»  του Δήμου Σικυωνίων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 παρ.4 τον Ν.4849/2021 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 88 του Ν.5019/2023.
16. Ορισμός επιτροπής εκπροσώπων της Κοινότητας Ψαρίου για την ανασύσταση και δημιουργία νέου Μνημείου Πεσόντων.
17. Επί του από 23-5-2023 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων με Θέμα: «Κοπή δένδρων επί του ακάλυπτου χώρου του Δημαρχείου της οδού Π. Παπαληγούρα, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο:  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)».
18. Επί αιτήματος του κ. Σοφιανόπουλου Δημητρίου περί «Άδειας τοποθέτησης απαγορευτικών σημάτων εισόδου-  εξόδου έμπροσθεν εισόδου Parking».
19. Επί αιτήματος του κ. Μαγκαφώση Ιωάννη περί «Άδειας τοποθέτησης απαγορευτικών σημάτων εισόδου-  εξόδου έμπροσθεν εισόδου Parking».
20. Επί αιτήματος της κ. Μπάσδελη Ιωάννας περί «Άδειας τοποθέτησης απαγορευτικών σημάτων εισόδου-  εξόδου έμπροσθεν της επιχείρησης της,   “SEVINO A.E.”.
21. Επί αιτήματος της  κ. Κοτίνη Χρυσούλας περί τοποθέτησης κολωνακίων επί της Π.Ε.Ο. στην Κοινότητα Κάτω Διμηνιού .
22. Επί αιτήματος του κ. Παπαγιαννόπουλου Γεωργίου περί τοποθέτησης σιδερένιων «Π»  επί της οδού Μετ. Σωτήρος Π.Ε.Ο. στο Κιάτο .
23. Παραχώρηση χρήσης του Ανοιχτού θεάτρου Τραγανας «Γ. Γιαννόπουλου» την 14η Ιουνίου 2023  για πραγματοποίηση Σχολικής Θεατρικής Παράστασης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
24. Παραχώρηση χρήσης του Ανοιχτού θεάτρου Τραγάνας «Γ. Γιαννόπουλου» στο Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ»  στο πλαίσιο των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «ΣΙΚΥΩΝΙΑ 2023»,  την 26η  και  30η Ιουνίου 2023 .
25. Παραχώρηση χρήσης του Ανοιχτού θεάτρου Τραγάνας «Γ. Γιαννόπουλου» στο 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Σικυωνίας για την πραγματοποίηση εκδήλωσης την 21η Ιουνίου 2023.
26. Παραχώρηση χρήσης του 1ου Γυμνασίου Κιάτου  στο Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ»  στο πλαίσιο των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «ΣΙΚΥΩΝΙΑ 2023.
27. Παραχώρηση χρήσης του του Αμφιθεάτρου και του προαυλίου χώρου του 2ου  Γυμνασίου Κιάτου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για την πραγματοποίηση Συναυλίας.
28. Παραχώρηση χρήσης του Ενιαίου Δημοτικού Σχολείου Φενεού στον Πολιτιστικό Σύλλογο Απανταχού Μεσινιωτών,  για την πραγματοποίηση Εθελοντικής Αιμοδοσίας την 6/8/2023 και Πολιτιστική Εκδήλωση την 15/8/2023 .
29. Παραχώρησης χρήσης ή μη,  μέρος των εγκαταστάσεων της Παιδικής Κατασκήνωσης Κλημεντίου- Καισαρείας  για την πραγματοποίηση του φεστιβάλ «Ducati ψήνεται».
30. Παραχώρηση χρήσης του Κλειστού Γυμναστηρίου 1ου Γυμνασίου Κιάτου για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων του Γυμναστηρίου «ΡΥΘΜΟΣ»,
31. Παραχώρηση χρήσης του αλσυλλίου (πευκιά) της Κοινότητας Κ. Διμηνιού στην Ένωση Μικρασιατών Νεάπολης Κιάτου για την πραγματοποίηση εκδήλωσης την 19η Ιουνίου 2023
32. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Αποπεράτωση Α΄ Ορόφου Κοινοτικού Καταστήματος Κοινότητας Κρυονερίου του Δήμου Σικυωνίω».   
33. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Οδοποιία Κοινότητας Μοσιάς».  
34. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση Πλατείας Κοινότητας Κρυονερίου».
35. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση Πλατείας Κοινότητας Λαλιωτίου».  
36. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Επισκευή Σχολείου Κοινότητας Μεσινού» .  
37. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Οδοποιία Κοινοτήτων Φενεού & Στενού».  
38. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Οδοποιία Δ.Ε. Στυμφαλίας».  
39. Έγκριση του 1ου Α.Π. Ε.  & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση πλατείας Κοινότητας Λαλιωτίου».  
40. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 29ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».  
41. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαχείριση των Υδάτων της περιοχής Μεγ. Βάλτου – Α΄ Ειδικός Προϋπολογισμός».   
42. Έγκριση της αριθ. 20/2023 απόφασης  του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα: “Συμπλήρωσης στο ορθό της αριθ.4/2023 απόφασης περί 1ης Τροποποίησης προϋπολογισμού και ΟΠΔ έτους 2023″
43. Έγκριση της αριθ. 21/2023 απόφασης  του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ»  με θέμα: “4ης Τροποποίησης Προϋπολογισμοί έτους 2023”.
44. Έγκριση της αριθ. 41/2023 απόφασης  του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού  Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με Θέμα: «Υποχρεωτική τροποποίηση Προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. τρέχοντος έτους για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ  Ι και ΙΙ καθώς και του Χρηματικού Υπολοίπου της 31-12-2022.
45. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού έτους 2023  του Δήμου Σικυωνίων,

( μετά τις αριθ.6/2023 Εκτ. Επιτ. & 152/2023 .Ο.Ε.)

46. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού έτους 2023  του Δήμου Σικυωνίων,

( μετά τις αριθ.6/2023 Εκτ. Επιτ. & 153/2023 .Ο.Ε. )

47. Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2023 Δήμου Σικυωνίων,(μετά την αριθ. 154/2023  Ο.Ε.).
48. Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2023 Δήμου Σικυωνίων,(μετά την αριθ. 155/2023  Ο.Ε.).
49. Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2023 Δήμου Σικυωνίων,(μετά την αριθ. 156/2023  Ο.Ε.).
50. Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2023 Δήμου Σικυωνίων,(μετά την αριθ. 172/2023  Ο.Ε.).

You may also like

Comments

Leave a reply