0

ΝΕΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 350.000

Κατά πλειοψηφία 5-3 πέρασε σήμερα από την Οικονομική Επιτροπή η πρόταση του Δημάρχου για καθορισμό όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την ανάθεση εκπόνησης Κυκλοφοριακής Μελέτης πόλεως Κορίνθου προϋπολογισμού 350.000 €.

Στην τοποθέτησή μου ανέφερα:

 • Έχω ψηφίσει θετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αναγκαιότητα εκπόνησης της κυκλοφοριακής μελέτης παρότι πιστεύω ότι είναι πολύ μεγάλο το ποσόν των 350.000 €.
 • Έχω ψηφίσει θετικά και στην Οικονομική Επιτροπή για την αποδοχή του φακέλου της μελέτης.
  Σήμερα φέρνετε τους όρους διακήρυξης.

Λυπάμαι αλλά οι όροι είναι ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΙ και αρνούμαι να γίνω συμμέτοχος σε τέτοιες μεθόδους.

Συγκεκριμένα:

 1. Όρος 19.3: Τεχνική και Επαγγελματική Επάρκεια. Έχετε βάλει όρο να έχουν εκπονηθεί 2 κυκλοφοριακές μελέτες σε δήμους άνω των 50.000 κατοίκων και 1 μελέτη αστικής κινητικότητας ΣΒΑΚ ομοίως σε δήμους άνω των 50.000 κατοίκων τη τελευταία 5ετία. Μόνο που δε βάλατε το όνομα του Δήμου μας για να δείξετε και το όνομα της εταιρείας. Αν αυτό δεν φωτογραφίζει δεν έχω κανένα άλλο σχόλιο.
 2. Όρος 21.2 και 21.4: Βαθμολόγηση Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς. Έχετε βάλει 85% βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς και 15% της οικονομικής προσφοράς. Φοβηθήκατε μήπως και ξεφύγει κανένας και δώσει καμιά τρελή έκπτωση και ξεπεράσει την βαθμολογία στο σύνολο.
  • Πέραν τούτου σας αναφέρω ότι ο κανόνας σύμφωνα με το ν. 4412/16 είναι στο 70% για τη τεχνική προσφορά και 30% για την οικονομική προσφορά.
  • Μπορεί όμως η αναθέτουσα αρχή κατ’ εξαίρεση, με αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία εκδίδεται κατόπιν γνώμης του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου, να ορίζει ποσοστό βαρύτητας μικρότερο του 30% για το κριτήριο της τιμής και συνεπώς άνω του 70% ως προς τη βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς (άρθρο 86 παρ. 10 ν.4412/16).

Εσείς σήμερα δεν έχετε εξαιρετική αιτιολογία ούτε απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου.

  • Πέραν αυτών σας λέω ότι επιπλέον έχετε επηρεάσει και τη βαθμολογία στα κριτήρια Κ1, Κ2 και Κ3 που αφορούν τη Μεθοδολογία της Μελέτης κλπ. Και για την αλλαγή αυτών από την προβλεπόμενη του ν. 4412/16 απαιτείται αιτιολόγηση και απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

Μετά την παρέμβασή μου αυτή ο Δήμαρχος αναγκάστηκε να αποσύρει το δεύτερο σκέλος της προκλητικής διάταξης για βαθμολόγηση 85% το τεχνικό μέρος και 15% το οικονομικό και να επαναφέρει τα προβλεπόμενα ποσοστά στο νόμο, ήτοι 70% και 30% αντίστοιχα.

You may also like

Comments

Leave a reply