0

Δέκα έργα που αφορούν πολιτιστικά μνημεία,συνολικού προϋπολογισμού 11.491.732 ευρώ,εντάχθηκαν με απόφαση του περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα στο ΠΕΠ Πελοποννήσου,στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς (αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία)»,ενώ σύντομα ακολουθεί όπως τόνισε ο περιφερειάρχης και το έργο του Μουσείου Χώρας.

Τα έργα που εντάχθηκαν όσο αφορά στο νομό Κορινθίας είναι τα εξής:

1. «Στερέωση–αποκατάσταση και ανάδειξη τμήματος του Εξαμιλίου (Ιουστινιάνειου) τείχους στα Ισθμια του Δήμου Λουτρακίου–Περαχώρας»,συνολικού προϋπολογισμού 320.000 ευρώ,με δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας.

Το Εξαμίλιο Τείχος,γνωστό και ως Ιουστινιάνειο,αποτελεί το κυριότερο αμυντικό έργο της βυζαντινής περιόδου που προστάτευε την Πελοπόννησο από τις από βορρά επιδρομές.Στο πλαίσιο του έργου θα στερεωθεί,θα αποκατασταθεί και θα αναδειχθεί τμήμα του τείχους 155 μέτρων και 3 πύργων στα Ισθμια ώστε να καταστεί επισκέψιμο και αναγνωρίσιμο από το ευρύ κοινό.

2. «Στερέωση και αποκατάσταση νότιας πτέρυγας και τμήματος δυτικής πτέρυγας κελιών της Μονής Προφήτου Ηλιού Ζάχολης,Δήμου Ευρωστίνης–Ξυλοκάστρου,Π.Ε. Κορινθίας»,συνολικού προϋπολογισμού 1.688.880 ευρώ,με δικαιούχο την Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων.

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην αποκατάσταση της νότιας και τμήματος της δυτικής πτέρυγας κελιών και περιλαμβάνει εργασίες ενίσχυσης και στερέωσης των τοιχοποιιών και μορφολογικής αποκατάστασης των πτερύγων κελιών,με σκοπό την απόδοση της αρχικής λειτουργικής μορφής και οργάνωσής τους,προκειμένου να φιλοξενήσουν με ασφάλεια την συνοδεία των μοναχών.

Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κορινθίας κ. Αναστάσιος Γκιολής και η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού κα Αθηνά Κόρκα δήλωσαν χαρακτηριστικά πως είναι μεγάλη επιτυχία η ένταξη των δέκα έργων πολιτισμού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου–των περίπου 11,5 εκατομμυρίων ευρώ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

You may also like

Comments

Leave a reply