Πρωτοβουλία του ΚΕΠΑ για την ενεργειακή ένδεια – 10ο Φόρουμ για την προώθηση των πράσινων επενδύσεων.

Το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του ΕΚΠΑ ανακοινώνει την χρηματοδότηση από το Ελληνικό Πράσινο Ταμείο για δεύτερο έτος του συνόλου των ...
ΕΛΛΑΔΑ