0

Το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του ΕΚΠΑ ανακοινώνει την χρηματοδότηση από το Ελληνικό Πράσινο Ταμείο για δεύτερο έτος του συνόλου των δραστηριοτήτων του 10ου Διεθνούς Forum για την προώθηση των επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας (10th Green Energy Investments Forum) για τις δεκατρείς χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας των χωρών του Εύξεινου Πόντου (Black Sea Economic Cooperation Organization – BSEC).

Στις χρηματοδοτούμενες από το Ελληνικό Πράσινο Ταμείο δραστηριότητες του Forum περιλαμβάνονται: 1. Το ετήσιο δείπνο προς τιμήν των πρέσβεων των χωρών-μελών του BSEC στη χώρα μας με συμμετοχή των Γενικών Γραμματέων της BSEC-PERMIS, PABSEC, εκπροσώπων της BSTDB και φορέων της ελληνικής αγοράς, 2. Τις εργασίες του Forum, 3. Το Συμπόσιο μελών του BSEC – Green Energy Network και των εκπροσώπων της BSEC – PERMIS, 4. Την απογευματινή συνεδρία Δημάρχων με θέμα τις διαδικασίες μικροχρηματοδότησης ευάλωτων καταναλωτών Η/Ε, 5. Δείπνο προς τιμήν των συμμετεχόντων δημάρχων και 6. Την ενότητα παρουσίασης νεοφυών επιχειρήσεων και προτάσεων συνεργασίας σε προγράμματα της Ε.Ε. (Horizon-Europe, Interreg, Life κλπ).

Το ΚΕΠΑ με την ιδιότητα του Συντονιστή του BSEC – Green Energy Network καλεί ενδιαφερόμενους φορείς της αγοράς με εξωστρεφή προσανατολισμό να ενταχθούν στο δίκτυο του BSEC – GEN, στις δραστηριότητες του UNAI Hub SDG7 και να συμμετάσχουν στις εργασίες του Forum.
Στοχευμένες προτάσεις συνεργασίας για χώρες του BSEC θα προωθηθούν πριν από το Forum προς τις αντίστοιχες χώρες μέσω της PERMIS, των μελών του BSEC – GEN και των πρεσβειών στην Ελλάδα.

Τις διαδικασίες του Forum έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν ενδιαφερόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, που θα εγγραφούν εγκαίρως, δεδομένου του περιορισμού των θέσεων στην αίθουσα διεξαγωγής του.

Πληροφορίες: epgsec@kepa.uoa.gr

Πρωτοβουλία του ΚΕΠΑ για την ενεργειακή ένδεια

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 1η τηλεδιάσκεψη που οργάνωσε το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του ΕΚΠΑ με θέμα την μακροπρόθεσμη και βιώσιμη αντιμετώπιση της Ενεργειακής Ένδειας στη χώρα μας.

Στη Συνδιάσκεψη όπου μετά από σχετική πρόσκληση, συμμετέχον αντιπρόσωποι Δήμων από όλες τις κλιματικές περιοχές της χώρας, διαπιστώθηκε η ανάγκη για περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων και συντονισμός δράσεων για το θέμα αυτό.
Στη διάρκεια της συνδιάσκεψης επισημάνθηκε ότι η ανάγκη αναζήτησης και διατύπωσης μίας μακροπρόθεσμης και βιώσιμης λύσης, στο πλαίσιο των ασκούμενων πολιτικών μετάβασης σε οικονομία μηδενικών εκπομπών, διαμορφώνει την αναγκαιότητα επεξεργασίας προτάσεων ενσωμάτωσης των Ενεργειακά Πτωχών Καταναλωτών στις πολιτικές αυτές.

Η πρωτοβουλία του ΚΕΠΑ στοχεύει στον μετασχηματισμό των ενεργειακά πτωχών καταναλωτών σε αυτό-παραγωγούς Η/Ε σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Διαδικασία που το ΚΕΠΑ προτείνει να γίνει με την βοήθεια του Δομημένου Πολιτικού Διαλόγου (ΔΠΔ), που αντιστοιχεί στην σταδιακή εμπλοκή των ενδιαφερομένων μερών στην σχεδίαση και υλοποίηση κατάλληλων επενδυτικών προγραμμάτων.

Για την εκπόνηση της σχετικής προκαταρτικής μελέτης το ΚΕΠΑ σε συνεργασία με τους προαναφερθέντες Δήμους έχει υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης στο Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Μία 2η ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με τους ενδιαφερόμενους Δήμους, στους οποίους έχει διανεμηθεί ένα αρχικό κείμενο προβληματισμού, σχεδιάζεται για το 1ο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου.

You may also like

Comments

Leave a reply

More in ΕΛΛΑΔΑ