0
  • Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, όπως ισχύει, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για δεύτερη φορά που θα πραγματοποιηθεί την 24η Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της αριθμ. 15/52/2023 απόφασης του Διοικητικου Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, περί 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2023.

2. Έγκριση σχεδίου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το πιλοτικό πρόγραμμα ΄΄ΚΥΚΛΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ΄΄

3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Κορινθίων με την «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α» για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για τη συμπλήρωση αποτυπώσεων, σύνταξη κτηματολογικών πινάκων και υψομετρικής μελέτης στον οικισμό “Φυλακές-Βοσεϊκα” (Α’ Φάση)”» και καθορισμός όρων αυτής

4. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Κορινθίων με την «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α» για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Σύνταξη πράξης αναλογισμού στο Ξηριά απο την οδό Απ. Παύλου μέχρι την οδό Σισύφου πόλης Κορίνθου» και καθορισμός όρων αυτής

5. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Κορινθίων με την «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α» για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «”Πολεοδόμηση- Σύνταξη πράξης Εφαρμογής στον οικισμό Πάτημα κοινότητας Εξαμιλίων”» και καθορισμός όρων αυτής

6. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικον. έτους 2023

7. Τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικον. έτους 2023

8. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης εξώδικου συμβιβασμού.

9. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης εξώδικου συμβιβασμού.

10. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης εξώδικου συμβιβασμού

11. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης εξώδικου συμβιβασμού

12. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης εξώδικου συμβιβασμού

13. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης εξώδικου συμβιβασμού

14. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου,κατά τη συζήτηση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, αίτηση αναστολής και ακύρωσης της εταιρείας «Κ. Αγγελόπουλος και Σια
Ο.Ε.»

15. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ , 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ης Σ.Σ. του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» αρ,μελέτης 95/2022

16. Έγκριση υψομετρικής μελέτης των οδών με τις ονομασίες Αμαρυλλίδος & Αφροδίτης του Ο.Τ. 67 στο εγκεκεριμένο σχέδιο πόλεως περιοχής «Αμόνι» Δήμου Κορινθίων

17. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ»

18. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ -ΛΕΧΑΙΟΥ» αρ. μελέτης 39/2021

19. Ορισμός επιτροπών: i) παραλαβής και ii) εξέτασης ενστάσεων και προσφυγών, για την δημόσια σύμβαση της υπηρεσίας με τίτλο «Κόρινθος, η πρώτη πρωτεύουσα: στο δρόμο για την ελευθερία Υποέργο 1: Παραγωγή περιεχομένου & τεκμηρίωση» [αριθμός μελέτης 10/2021 επικ.]. Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 64b91aabfb544e57f883527c στις 20/07/23 14:32

20. Ορισμός επιτροπών:: i) Παρακολούθησης και Παραλαβής και ii) Αξιολόγησης Ενστάσεων, για την δημόσια σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου σε κτίρια του Δήμου Κορινθίων» [αριθμός μελέτης 50/2023].

21. Διαγραφή ληξιπρόθεσμων οφειλών από τέλη κοινοχρήστων χώρων λαϊκής αγοράς ετών 2000-2008

22. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ανεξόφλητων τελών μη ηλκετροδοτούμενων

23. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στο ΑΠΣΟ ΤΕΝΕΑΤΗΣ -ΑΘΙΚΙΩΝ για τη πραγματοποίηση εκδήλωσης

24. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στον πεζόδρομο Εθνικής Αντίστασης και Πυλαρινού για εμπορική προβολή

25. Έγκριση διέλευσης των αθλητών κατά τη διεξαγωγή του Διεθνή Αγώνα υπεραποστάσεων «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ»

26. Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων -Σωματείων

27. Επιχορηγήσεις Εθελοντικών Οργανισμών Δασοπυροπροστασίας.

You may also like

Comments

Leave a reply