0

Κατάθεση απόφασης-ψηφίσματος για παράταση 2 ετών της προθεσμίας του Άρθρου 40 του Ν.4759/2022 (ΦΕΚ 245 Α/9.12.2020).
Ο  Περιφερειακός Σύμβουλος της «Νέας Πελοποννήσου» κ. Γιώργος Πετρίτσης διαβίβασε στον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου την παρακάτω απόφαση-ψήφισμα προκειμένου να τεθεί προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 15ης Νοεμβρίου 2022 και να ληφθεί απόφαση.

Με τον Ν.4759/2020 (ΦΕΚ 245 Α /9-12-2020) και το άρθρο 40 γίνεται αναφορά στα γήπεδα που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου περιοχή και είναι άρτια και οικοδομήσιμα κατά παρέκκλιση: «Εάν μέχρι την έγκριση Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου ή Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος χορηγηθεί προέγκριση οικονομικής άδειας, μπορούν να οικοδομούνται ακίνητα, τα οποία είναι άρτια κατά παρέκκλιση».

Τα 2 χρόνια λήγουν στις 9-12-2022 και πολλοί συμπολίτες μας όχι μόνο δεν γνώριζαν τη συγκεκριμένη εξέλιξη, για να προβούν σε έκδοση οικοδομικής αδείας για να αξιοποιήσουν την περιουσία τους, αλλά έχοντας πολλοί από αυτούς και βεβαιώσεις των αρμοδίων πολεοδομικών γραφείων περί αρτιότητας και οικοδομησιμότητας των ιδιοκτησιών τους έμεναν ήσυχοι ότι τα γήπεδα τους μπορούν να τα αξιοποιήσουν στο μέλλον κτίζοντας κάποια κατοικία ή άλλη επαγγελματική χρήση.

Επειδή τα 2 χρόνια από την ισχύ του Νόμου πέρασαν μέσα σε συνθήκες lockdown (συνθήκες όχι τόσο ομαλές λόγω Covid-19) και επειδή πολλά ακίνητα μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών έχουν χαρακτηρισθεί ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑ ( χωρίς κανένας να μπορεί να εξηγήσει τους λόγους που χαρακτηρισθήκαν με αυτόν τον τρόπο), γεγονός που δημιουργεί μείζον πρόβλημα για την έκδοση οποιασδήποτε οικοδομικής αδείας  (αφού η έκδοση της όποιας οικοδομικής αδείας θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση τον μη δασικό χαρακτήρα του ακινήτου).

Για τους λόγους αυτούς θεωρούμε εύλογο και προπαντός δίκαιο να δοθεί παράταση 2 ετών για την έκδοση οικοδομικών αδειών στα κατά παρέκκλιση άρτια και οικοδομήσιμα γήπεδα που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου περιοχή, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στον κάθε πολίτη (ευελπιστώντας ότι θα έχουν προχωρήσει οι αποχαρακτηρισμοί από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες) να αξιοποιήσει με τον πιο κατάλληλο τρόπο την ιδιοκτησία του.

ZHTAME η προθεσμία που λήγει στις 9-12-2022 να παραταθεί μέχρι και τις 9-12-2024. 

You may also like

Comments

Leave a reply

More in ΕΛΛΑΔΑ