0

Σε στάδιο ευπαθές στις προσβολές από το περονόσπορο βρίσκονται οι φθινοπωρινές πατατοφυτείες στη ∆υτική Ελλάδα, όπως έχουν επισημάνει οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Αχαΐας.

Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις σε συνδυασµό µε τη βαθµιαία πτώση των θερµοκρασιών συντελούν στη δηµιουργία ευνοϊκών συνθηκών για προσβολές και την ανάπτυξη του παθογόνου.

Τις τελευταίες ηµέρες οι µέγιστες θερµοκρασίες παραµένουν ελάχιστα υψηλότερες από το ανώφλι (24οC) της βέλτιστης ανάπτυξης του παθογόνου, ωστόσο αναµένεται περαιτέρω πτώση τους, η οποία θα δηµιουργήσει ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για ραγδαία ανάπτυξη των προσβολών από το παθογόνο.

Οι αρµόδιοι γεωπόνοι της Αχαΐας συνιστούν στους καλλιεργητές να προστατεύουν τις φυτείες, οι οποίες βρίσκονται σε ευαίσθητο στάδιο προσβολής από την ασθένεια µε επταήµερες επεµβάσεις. Επισηµαίνεται πως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη κάλυψης και του νέου φυλλώµατος, αλλά και το γεγονός ότι η προστασία έναντι του περονόσπορου πρέπει να είναι κυρίως προληπτική και όχι θεραπευτική.

πηγή: agronews

You may also like

Comments

Leave a reply

More in ΕΛΛΑΔΑ