0

Αιτήσεις για αγροτικά φωβολταϊκά ισχύος έως 10kW, αύξησε η ΔΕΔΔΗΕ τα περιθώρια απορρόφησης ισχύος.

Το 30% αυτού του περιθωρίου έχει δεσµευτεί για αγροτική χρήση, το 40% αφορά φωτοβολταϊκά σε οικίες και το υπόλοιπο για άλλες χρήσεις που αφορούν µεταποίηση και υπηρεσίες. Όπως σηµειώνει ο ∆Ε∆∆ΗΕ, υπάρχει δυνατότητα εκ νέου υποβολής αιτήσεων που είχαν απορριφθεί που θα αξιολογηθούν µε βάση τα νέα δεδοµένα, ενώ θα «ενηµερώνει άµεσα τον ενδιαφερόµενο για την αποδοχή της αιτηθείσας σύνδεσης αποστέλλοντας τη Σύµβαση Σύνδεσης».

Το µέτρο ισχύει σε όλη την Ελλάδα, και στις περιοχές όπου τα δίκτυα έχουν χαρακτηριστεί κορεσµένα, µε εξαίρεση τα µη διασυνδεδεµένα νησιά. Σύµφωνα µε έµπειρους µελετητές, ένα φ/β ισχύος έως 10kW είναι αρκετό για µία γεώτρηση που θα ποτίζει έως 150 στρµ. εντατικής δενδροκαλλιέργειας. Το κόστος εγκατάστασης κυµαίνεται περί τα 2.000 ευρώ ανά kW.  

Για τη χρηµατοδότηση των έργων ΑΠΕ από τους αγρότες προς το παρόν δεν έχει υπάρχει κάποιο πρόγραµµα ανοιχτό, καθώς οι προκηρύξεις για τον Αναπτυξιακό Νόµο (Αγροδιατροφή) και Σχέδια Βελτίωσης δροµολογούνται για το τελευταίο τρίµηνο του έτους. Αξίζει πάντως να σηµειωθεί πως όσον αφορά τα Σχέδια Βελτίωσης, το ανώτατο κόστος για φωτοβολταϊκά που επιδοτούνταν θα αυξηθεί, ενώ τα έργα αυτοπαραγωγής θα λάβουν επιπλέον µοριοδότηση στις αιτήσεις. Ενδεικτικά το κόστος που επιδοτούσαν τα Σχ. Βελτίωσης ήταν: 

  • Φωτοβολταϊκό συνδεδεµένο στο δίκτυο ισχύος ≤ 25 kW µε σταθερές βάσεις: 1.100 ευρώ/kW.
  • Αυτόνοµο φωτοβολταϊκό ισχύος ≤ 25 kW µε σταθερές βάσεις 2.800 ευρώ/kW.
  • Φωτοβολταϊκό συνδεδεµένο στο δίκτυο ισχύος ≤ 25 kW µε ιχνηλάτες (trackers) 1.250 ευρώ/kW.

Σηµειώνεται πάντως εδώ πως και το Μέτρο 4.1.2 για την ενίσχυση των αρδευτικών στο οποίο ακόµη δεν έχουν αξιολογηθεί οι αιτήσεις, περιελάµβανε την επιδότηση φωτοβολταϊκών. 

Αναλυτικότερα σύµφωνα µε την ανακοίνωση ∆Ε∆∆ΗΕ, το περιθώριο ισχύος 10MW ανά υποσταθµό αφορά:

α. σταθµούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που εγκαθίστανται από αυτοπαραγωγούς και αφορούν οικίες (οικιακή χρήση), συµπεριλαµβανοµένων των σταθµών του ειδικού προγράµµατος ανάπτυξης ΦΒ συστηµάτων, σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40 %).
β. σταθµοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που εγκαθίστανται από αυτοπαραγωγούς και αφορούν τον πρωτογενή τοµέα (αγροτική χρήση), σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30 %).
γ. σταθµοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που εγκαθίστανται από αυτοπαραγωγούς και αφορούν τον δευτερογενή – τριτογενή τοµέα (λοιπές χρήσεις), σε ποσοστό 30 %.

πηγή: agronews

You may also like

Comments

Leave a reply

More in ΕΛΛΑΔΑ