0

Το 85% των επιχειρήσεων υποχρεώθηκε να αποδεχθεί μεγαλύτερους χρόνους πληρωμής από τους πελάτες.

Σε ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό, που φτάνει το 85%, οι ελληνικές επιχειρήσεις δηλώνουν ότι κατά τους τελευταίους 12 μήνες υποχρεώθηκαν να αποδεχθούν μεγαλύτερους χρόνους πληρωμής από τους πελάτες τους, ενώ 6 στις 10 (ποσοστό 59%) δηλώνουν ότι δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να πληρώνουν έγκαιρα τους προμηθευτές τους.

Αυτό προκύπτει από την έκθεση για την Ελλάδα στο πλαίσιο της 3ης έκδοσης του European Payment Report του 2022, που δημοσιεύει η Intrum έπειτα από έρευνα στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από 240 επιχειρήσεις από 15 κλάδους.

Με βάση τα συμπεράσματα της έρευνας για την πρόληψη τυχόν καθυστερήσεων, το 45% ζητεί προκαταβολή (έναντι 40% το 2021), ενώ το 35% πραγματοποιεί πιστωτικό έλεγχο των πελατών (credit check). Μάλιστα 6 στους 10 συμμετέχοντες στην έρευνα στην Ελλάδα –ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό όπως παρατηρεί η Intrum– δήλωσαν ότι προβαίνουν σε νομικές ενέργειες για να αντιμετωπίσουν μία πληρωμή σε καθυστέρηση ή την αθέτηση πληρωμής από έναν πελάτη, ενώ η αμέσως επόμενη σε προτίμηση αντιμετώπιση είναι η χρήση εσωτερικών διαδικασιών ανάκτησης (39%).

Παρά τις ανησυχίες για την αυξητική τάση και τον αντίκτυπο των εκπρόθεσμων πληρωμών, το ποσοστό των επιχειρήσεων που δεν έχουν θεσπίσει σχετικό κώδικα δεοντολογίας στην Ελλάδα έχει αυξηθεί σε 73%, όταν το αντίστοιχο ποσοστό για το 2021 και το 2020 ήταν 68%. Επίσης και παρά τη θέσπιση της ευρωπαϊκής οδηγίας για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, το ποσοστό των επιχειρήσεων που αξιοποιεί τις δυνατότητες που δίνει η οδηγία διαμορφώνεται σε 59% και παραμένει σταθερό σε σχέση με το 2021 (58%).

Παρότι το 46% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνει ότι οι πιστωτικές απώλειες μειώθηκαν το 2022, καταγράφοντας μάλιστα βελτίωση 10 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του 2021, οι εκπρόθεσμες πληρωμές εξακολουθούν να έχουν σημαντικές συνέπειες, επισημαίνει η Intrum. Η βελτίωση του χρόνου πληρωμής των πελατών προς τις επιχειρήσεις θα επέτρεπε σε αυτές να αποπληρώσουν με τη σειρά τους ταχύτερα τους προμηθευτές τους (75%), να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους όσον αφορά τη βιωσιμότητα (70%), να αναπτύξουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους (68%) και να επιδιώξουν την ψηφιακή καινοτομία (43%).

Οι επιχειρήσεις παραμένουν σε εγρήγορση για το ζήτημα των εκπρόθεσμων πληρωμών, καθώς το ποσοστό των ερωτώμενων που δηλώνουν ότι είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένοι από ποτέ σχετικά με την έγκαιρη αποπληρωμή έχει αυξηθεί σε 65% για το 2022 από 61% το 2021.

Οι απώλειες λόγω επισφαλών χρεών και οι επιπλοκές από την καθυστέρηση πληρωμών πελατών παραμένουν τροχοπέδη στις αναπτυξιακές επενδύσεις των επιχειρήσεων, αλλά όχι τόσο όσο στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, μόνο το 35% των ερωτηθέντων δηλώνει πως κατά τους τελευταίους 12 μήνες οι επιπλοκές από καθυστερημένες πληρωμές στάθηκαν εμπόδιο στις επενδύσεις, έναντι 45% το 2021 και 55% το 2020.

Παρ’ όλα αυτά, οι συμμετέχοντες στην έρευνα εκτιμούν ότι η τάση για εκπρόθεσμη ή αθετημένη πληρωμή από τους πελάτες τους θα βαίνει βελτιούμενη, καθώς το 40% εκτιμά σταθερό ή μειωμένο τον σχετικό κίνδυνο κατά τους επόμενους 12 μήνες, έναντι 34% στην έρευνα του 2021.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα αναγνωρίζουν την έλλειψη πρακτικών βιώσιμης οικονομικής διαχείρισης στην επιχείρησή τους ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που προκύπτουν κυρίως από την άνοδο του πληθωρισμού, τις εκπρόθεσμες πληρωμές και την άνοδο των επιτοκίων, αλλά και την αναταραχή στην εφοδιαστική αλυσίδα.

πηγή: kathimerini

You may also like

Comments

Leave a reply