0

Ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εφαρμογή του μέτρου πρώιμης συγκομιδής καθορίζεται από τις 05/05/2022 μέχρι και τις 11/05/2022.

Αφορά αμπελοτεμάχια που δεν συμμετείχαν στο μέτρο της πρώιμης συγκομιδής το 2021, έκτασης ενός στρέμματος και άνω και με έτος φύτευσης πριν το 2019. Επιλέξιμη δράση για την συμμετοχή στο πρόγραμμα θεωρείται η χειρωνακτική ή η μηχανική απομάκρυνση από το σύνολο της έκτασης του αμπελοτεμαχίου, του συνόλου των σταφυλιών που δεν έχουν ωριμάσει.

Οι ποικιλίες και τα ποσά της ενίσχυσης (για το Αγιωργίτικο 200,00 ευρώ/στρέμμα, για τον Ροδίτη 202,00 ευρώ/στρέμμα ) και όπως αναφέρονται αναλυτικά στον Πίνακα 1 της αρ. 955/115194/3-5-2022 απόφασης Υ.Π.Α.Α.Τ. Οι αιτήσεις Θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω e-mail
(agrotiki@pekorinthias.gr) της ΔΑΟΚ Π.Ε. Κορινθίας.

Oι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης 2022, απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη με τις συντεταγμένες του αμπελοτεμαχίου και την κατάσταση ΕΛΓΑ.
  2. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  3. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο ΑΦΜ του δικαιούχου-παραγωγού .
  4. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN).
    Δικαιολογητικά που αναζητούνται από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής:
  5. Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για το Αμπελουργικό μητρώο
  6. Δηλώσεις συγκομιδής ή Δηλώσεις παραγωγής (κατά περίπτωση) 2020 και 2021 για όλα τα υφιστάμενα αμπελοτεμάχια του παραγωγού.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Σε περίπτωση πλήρους ή μερικής ζημιάς των καλλιεργειών λόγω θεομηνίας (ΕΛΓΑ) δεν χορηγείται στήριξη για πρώιμη συγκομιδή. Αν οι δικαιούχοι παραγωγοί δεν ολοκληρώσουν το μέτρο υπόκεινται σε αποκλεισμό υποβολής αίτησης ένταξης στα μετρά του αμπελοοινικού τομέα (αναδιάρθρωση κ.τ.λ.) για τα τρία επόμενα έτη. Τέλος, για τους δικαιούχους του μέτρου πρώιμης συγκομιδής δεν επιτρέπονται μεταβολές στο αμπελουργικό μητρώο έως και την πληρωμή τους (15/10/2022).

You may also like

Comments

Leave a reply