0

Σε ανοδικό κανάλι κινείται η τιµή για τις βασικότερες κατηγορίες επιτραπέζιας ντοµάτας, µε την αγορά να προεξοφλεί ότι εφόσον δεν υπάρξουν εκπλήξεις, µέσα στους επόµενους µήνες οι ισορροπίες θα επιστρέψουν στα προ πανδηµίας επίπεδα, ειδικά όταν κατά την τουριστική σεζόν η χώρα εµφανίζει έλλειµµα στην παραγωγή.

Στο πλαίσιο αυτό, φαίνεται ότι οι φροντίδες στα θερµοκήπια που ετοιµάζονται για τη νέα παραγωγή αλλά και στις προετοιµασίες για την καλλιέργεια της υπαίθριας ντοµάτας, ενέχουν µικρότερο ρίσκο συγκριτικά µε την αρνητική εµπειρία της προηγούµενης διετίας, όταν η συνθήκη της πανδηµίας ανέτρεψε για τα καλά την οµαλή ροή στο εµπόριο.

Βασική προϋπόθεση, ωστόσο, είναι να µην υπάρξουν εκπτώσεις στην προσέγγιση της καλλιέργειας από πλευράς παραγωγών. Αυτό που επισηµαίνουν άνθρωποι της αγοράς είναι ότι θα χρειαστεί, όσοι παραγωγοί επιλέξουν να παραµείνουν στην καλλιέργεια µε τα ίδια στρέµµατα, να µην µπουν σε αυτή µε εκπτώσεις ως προς τις ανάγκες θρέψης και φυτοπροστασίας των φυτών. Η ντοµάτα είναι µια απαιτητική καλλιέργεια, στην οποία δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για παρεκκλίσεις ως προς τις φροντίδες.

«Παρά το κόστος παραγωγής, δεν έχει νόηµα να καλλιεργήσει φέτος ο παραγωγός, αν δεν µπει στο χωράφι για να καλλιεργήσει σωστά» αναφέρει από την πλευρά του ο Βαγγέλης Πελεκάνης, Marketing operations lead για Ελλάδα, Κύπρο και ∆υτικά Βαλκάνια της Syngenta. Υπό µια έννοια δηλαδή, η καλλιέργεια φέτος ενδείκνυται για τους καλά µυηµένους και αποφασισµένους, αφού απαιτεί τη ρουτίνα που θα ακολουθούσε ο παραγωγός και υπό φυσιολογικές συνθήκες.

Στο ίδιο πνεύµα, ενδιαφέρον έχουν και οι επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους οι παραγωγοί σε ό,τι αφορά τα υβρίδια. Η ελληνική αγορά, η οποία βρίσκεται στους κορυφαίους καταναλωτές νωπής ντοµάτας παγκοσµίως, διατηρεί την προτίµησή της στη µεγαλόκαρπη beef ντοµάτα µε «κρεµµώδη» υφή. Οι τελευταίες εξελίξεις στο µέτωπο της διαµόρφωσης των καινούριων υβριδίων, έχουν εξασφαλίσει για τους παραγωγούς ποικιλίες που απαντούν τόσο στο σχήµα και το µέγεθος της beef, όσο και στις απαιτήσεις του κοινού για έντονη γεύση.

Μια ακόµα τάση που έχει πλέον εδραιωθεί, είναι τα λεγόµενα plum ντοµατίνια, τύπου βελανίδι. Πλέον δεν θεωρούνται niche, αφού η ζήτηση των καταναλωτών έχει γιγαντωθεί τα τελευταία χρόνια, κάτι που µάλιστα έχει στρώσει το δρόµο και για διαφορετικές αποχρώσεις του ίδιου τύπου.

Για µία σοδειά ανώτερων προδιαγραφών ποιότητας

Καλλιέργεια υψηλών θρεπτικών απαιτήσεων, η ντοµάτα, απαιτεί ισόρροπη θρέψη, µία αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων και καλής ποιότητας της παραγωγής, σε συνδυασµό µε µακρά περίοδο καρποφορίας.

Η χρήση βιοδιεγερτών εξασφαλίζει παράλληλα τη µέγιστη αξιοποίηση των θρεπτικών µονάδων, ενώ η πίεση προσβολών από εχθρούς και ασθένειες έχει φέρει
και στην ελληνική αγορά λύσεις τόσο φυτοπροστασίας όσο και υβριδίων νέας τεχνολογίας.

Για να επιλέξουν ανάµεσα στα εκατοντάδες διαθέσιµα υβρίδια, οι παραγωγοί επικεντρώνονται σε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν µε την καλή καλλιεργητική συµπεριφορά του υβριδίου αλλά φυσικά, αφού προορίζεται για νωπή κατανάλωση και µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των καρπών του.

Ένα επιτυχηµένο υβρίδιο για υπαίθρια καλλιέργεια θεωρείται συνήθως εκείνο που έχει:

  • υψηλή και οµοιόµορφη παραγωγή (πρώιµη-όψιµη),
  • φύλλωµα για προστασία καρπών από ηλιόκαυµα,
  • ανθεκτικότητα-ανεκτικότητα σε ασθένειες, ξηρικές και θερµές συνθήκες περιβάλλοντος
  • καρπούς µε ικανοποιητική µετασυλλετική ζωή.

Οι εκτεταµένες καταστροφές στην επιτραπέζια ντοµάτα, τις προηγούµενες δύο περιόδους, λόγω των προσβολών από τον ιό της καστανής ρυτίδωσης (ToBRFV), ανέδειξαν, µε τον πιο σκληρό τρόπο, τη σηµασία ύπαρξης ανθεκτικών υβριδίων σε ασθένειες. Ήδη στη διάθεση των παραγωγών βρίσκονται στην αγορά ανθεκτικά ή ανεκτικά (ήπια συµπτωµατολογία) υβρίδια σε αδροµυκώσεις, περονόσπορο και στους ιούς του µωσαϊκού του καπνού, ΤοΜV, TYLCV, TSWV, ενώ τα πρώτα υβρίδια µε ανθεκτικότητα στον ιό της καστανής ρυτίδωσης εισήχθησαν στο τέλος του 2020.

πηγή: agronews

You may also like

Comments

Leave a reply

More in ΕΛΛΑΔΑ