0

Την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε τελετή βράβευσης, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, υπό του Δημάρχου Κορινθίων κ. Βασιλείου Nανόπουλου, του Χρυσού Μεταλλίου του Δήμου Κορινθίων, εις τον Σεβασμιωτάτον Μητροπολίτη μας κ. Διονύσιον Δ’ για την συμπλήρωση 15 χρόνων από την εκλογή, Χειροτονία εις Επίσκοπον και Μητροπολίτην Κορίνθου και από την ενθρόνιση του (26/11/2006 – 26/11/2021), ιδιαιτέρως δε για την εύορκη Ποιμαντική του διακονία και για το επιτελεσθέν πολυσχιδές Εκκλησιαστικό, Πνευματικό, Ποιμαντικό και Εθνικό έργο του έως σήμερα.

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 24η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76), τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188 οικ.21100/08.11.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, και την Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ. 69136/04-11-2021 (ΦΕΚ 5138/05-11-2021 τεύχος Β΄) ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 06 Νοεμβρίου και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:00», ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 34319/19-11-2021 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά, καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος συμμετείχε.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη δέκα εννέα (19) Μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

 1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
 2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 3. Μπίτζιος Δημήτριος
 4. Παπαδημητρίου Σωτήριος,εκτός σύνδεσης από το μέσον του 1ου ΕΗΔΘ έως τη λήξη της συνεδρίασης
 5. Κόλλια Κωνσταντίνα
 6. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,
 7. Καρασάββας Ιωάννης
 8. Ταγαράς Βασίλειος
 9. Κεφάλας Σταύρος
 10. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα
 11. Ζώγκος Ανδρέας,
 12. Σταυρέλης Νικόλαος
 13. Μουρούτσος Γεώργιος
 14. Δόντης Μιχαήλ
 15. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
 16. Πιέτρης Γεώργιος
 17. Πλατής Σπυρίδων
 18. Πιέτρης Τιμολέων
 19. Γκερζελής Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΑ

 1. Καρσιώτης Παναγιώτης
 2. Πούρος Γεώργιος
 3. Πνευματικός Αλέξανδρος
 4. Μελέτης Χρήστος -Αντιπρόεδρος
 5. Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 6. Μπουρσέ Ηλίας
 7. Στριμενοπούλου Γεωργία -Γραμματέας
 8. Κονδύλης Μαρίνος
 9. Μανωλάκης Δημήτριος
 10. Καλλίρης Πελοπίδας
 11. Κορδώσης Χρήστος
 12. Ξύδη Μιχαλίτσα, συνδέθηκε στο τέλος του 3ου ΘΗΔ
 13. Λαμπρινός Παναγιώτης
 14. Τζέκου Παρασκευή
  οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων που κλήθηκαν νόμιμα συμμετείχε μόνο ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λεχαίου κ. Ανδρέας Πούλος.
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Δημοτικός υπάλληλος Αντώνιος Σούκουλης για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τιμητική διάκριση του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Κορινθίας κ.κ. Διονυσίου, με την απονομή του χρυσού μεταλλίου της πόλεως» υπενθύμισε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την αρ. 204/1-9-2021 αρχική απόφαση για την Απονομή τιμητικής διάκρισης στο Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κορινθίας κ.κ. Διονύσιο, για τη πολύτιμη ποιμαντορία του στο Νομό μας» και εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος να επιμεληθεί τα της εκδήλωσης.
Σήμερα επανέρχεται το θέμα αφού ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την 28η Νοεμβρίου 2021 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αποστόλου Παύλου, για να τιμηθεί ο Μητροπολίτης με το χρυσό μετάλλιο της πόλεως.
Εν συνεχεία ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος αναφερόμενος στην προσωπικότητα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου κ. κ. Διονυσίου κατέληξε στα εξής:
Συναισθανόμενοι την επιθυμία των δημοτών μας, που αποτελεί και δική μας επιθυμία, αποφασίζουμε να τιμήσουμε με την απονομή του Χρυσού Μεταλλίου της πόλεως τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κορίνθου, Σικυώνος, Ζεμενού, Ταρσού και Πολυφέγγους κ. κ. Διονύσιο, σε έκφραση της αγάπης και της ευγνωμοσύνης μας προς τον Σεβαστό μας Ποιμενάρχη και Πατέρα της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας του Νομού Κορινθίας, την οποία ελάμπρυνε με την παραμονή του επί ενάμιση και πλέον έτος ο Απόστολος των Εθνών Παύλος, με ευκαιρία της συμπλήρωσης 15 ετών από της εκλογής και εγκατάστασής του στον Αποστολικό Μητροπολιτικό θρόνο της Εκκλησίας της Κορίνθου και το από αυτόν επιτελεσθέν και επιτελούμενο σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα, πολυσχιδές θρησκευτικό, εκκλησιαστικό, πνευματικό, κοινωνικό, φιλανθρωπικό και Εθνικό μεγάλο έργο.

Η προσφορά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας στον Νομό και ιδιαιτέρως στην πόλη μας εκτείνεται και αφορά:

 1. Στην «ειρήνευση» του Ι. Κλήρου της Ι. Μητρόπολης Κορίνθου, καθ᾿ ότι αυτός υπήρξε «διχασμένος» ένεκα θλιβερών γεγονότων, που ταλάνισαν και πόνεσαν την Τοπική μας Εκκλησία με πανελλήνιο δυσμενές αντίκτυπο, και στην περαιτέρω «εν ειρήνη και ομονοία» πορεία αυτού με σκοπό τον αγιασμό, την σωτηρία και την πνευματική εποικοδομή του Λαού της Κορινθίας.
 2. Στην άξια θαυμασμού και αναφοράς στο πανελλήνιο κοινωνικής και φιλανθρωπικής του δράσης (μέσω του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου, της «ΘΕΟΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», των συσσιτίων, των 2 Γηροκομείων, των «Γευμάτων Αγάπης», του «Ξενώνα Αγάπης», της «Βοήθειας στο Σπίτι» κ.λ.π.) με τα γνωστά άριστα αποτελέσματα, που κατ᾿ έτος δημοσιεύονται τόσον σε έντυπα της Ι. Μητρόπολης όσον και σε επίσημες αναφορές της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, και φέρουν την Αποστολική Ι. Μητρόπολη Κορίνθου μεταξύ των πρώτων Ι. Μητροπόλεων της καθ᾿ Ελλάδα Αγίας Εκκλησίας, ξεκινώντας το έτος 2006 με ποσό 3.500,00 Ευρώ και φθάνοντας βαθμηδόν στο αξιοθαύμαστο συνολικό ποσό των 31.913.502,08 Ευρώ για τα έτη έως 2020.
 3. Στην χορήγηση κατ᾿ έτος υποτροφιών εκ ποσού 1.000 Ευρώ στους νεοεισαχθέντες φοιτητές και σπουδαστές του Νομού Κορινθίας, που από της εγκαταστάσεώς του έως και σήμερα έφτασε το συνολικό ποσό των 1.241.300,00 Ευρώ, αλλά και στη ενίσχυση Σχολείων της Κορινθίας για διάφορες δραστηριότητες.
 4. Στην κτιριακή ανασυγκρότηση της υποδομής απάσης της Ι. Μητρόπολής μας (Ι. Ναών, Ι. Μονών και Ιδρυμάτων) στην αξιοποίηση, αργά αλλά σταθερά, απάσης της Εκκλησιαστικής Περιουσίας για την κάλυψη των πολυποίκιλων αναγκών και κυρίως στην εκ βάθρων ανακαίνιση της «Κροκιδείου» Αιθούσης, του Συνεδριακού Κέντρου στην Αρχαία Κόρινθο «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», του «Οίκου Αγίας Χλόης» (τέως Εκκλησιαστικού Ορφανοτροφείου), του «Εργαστηρίου Εκκλησιαστικών Τεχνών» που περιλαμβάνει α) την Σχολή Βυζαντινής Μουσικής «Ο ΑΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ» και β) την Σχολή Αγιογραφίας «Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» και του ιστορικού συγκροτήματος του Επισκοπείου στην Κόρινθο, αποτελούμενου από τον Μητροπολιτικό Οίκο μετά των Γραφείων της Ι. Μητροπόλεως και το Ι. Παρεκκλήσιο της Αγίας Φωτεινής, μνημείων της πόλεως Κορίνθου και καύχημα των μοχθούντων πιστών Χριστιανών Κορινθίων, ιδιαιτέρως δε του τελευταίου καύχημα των Αποφοίτων της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου και της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στην απόκτηση οικίας εν Αθήναις, επ᾿ ονόματι της Ι. Μητροπόλεως Κορίνθου, για την διαμονή των εκάστοτε Μητροπολιτών αυτής κατά την εκπλήρωση των Συνοδικών καθηκόντων τους και δια πάσαν άλλην υπηρεσιακή ανάγκη. Επίσης, στην εξεύρεση και κατοχύρωση από δωρητή του ποσού των 150.000,00 Ευρώ για την εκπόνηση Μελέτης Κατασκηνώσεων και υπερσύγχρονου Συνεδριακού Κέντρου στην Κατουνίστρα Λουτρακίου, στις εγκαταστάσεις του πρώην Εκκλησιαστικού Λυκείου και σε έκταση 80 στρεμμάτων, του οποίου την υπό όρους ιδιοκτησία υπέρ της υλοποιήσεως των νεανικών προγραμμάτων της Ι. Μητροπόλεως δι᾿ αποφάσεως του Εφετείου κατοχύρωσε.
 5. Στην αγιαστική και λειτουργική του παρουσία σε όλες αδιαλείπτως τις Ι. Ακολουθίες κατά τις οποίες μας τιμά με τις τακτικές του παρουσίες σε εορτές, σε επετείους, σε χαρές και λύπες, ώστε να γεύεται ο Λαός της Κορινθίας τα σπάνια προτερήματα του, το τέλειο τελετουργικό και την πρέπουσα επιβλητικότητα του κατ᾿ αυτές, συνοδευόμενη από τους μεστούς πατρικούς του λόγους πνευματικής οικοδομής, παραμυθίας, καθοδήγησης και διακριτικού ελέγχου, όταν και όποτε πρέπει.
 6. Στο πλούσιο και παραγωγικό για τον τόπο μας πνευματικό του έργο, στους Εγκαινιασμούς Ι. Ναών της Ι. Μητρόπολής μας, στην κάλυψη κενών Ενοριών, παρά τις δυσκολίες διορισμών Κληρικών, με Χειροτονίες νέων Κληρικών, στις εκδόσεις βιβλίων, ημερολογίων, πνευματικών τευχιδίων ποικίλου περιεχομένου, στην ακάματη ποιμαντική του διακονία απ᾿ άκρη σε άκρη του Νομού μας και στην σταθερή, ακλόνητη και διαυγή του θέση στα της Εκκλησίας θέματα και στα αφορώντα την Συνταγματικά κατοχυρωμένη σχέση διακριτών ρόλων με την Πολιτεία.
 7. Στην αγνή Πατριωτική του ευαισθησία με διοργάνωση Εκδηλώσεων, Εορτών και Ομιλιών στις Εθνικές μας Επετείους.
 8. Στην επανακαθιέρωση των Εορταστικών Εκδηλώσεων με τον τίτλο «ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΑ» για την μνήμη του Πολιούχου Κορίνθου Αγίου Αποστόλου Παύλου, των Συνεργών του εκ των 70 Αποστόλων και πάντων των εν τη Κορινθία διαλαμψάντων Αγίων και ιδιαιτέρως με τον Συνοδικό Εσπερινό της παραμονής της Εορτής της μνήμης Του, στον οποίο μετέχει ο εκάστοτε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών με μέλη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος αλλά και τον Πολυαρχιερατικό Εσπερινό με συμμετοχή χιλιάδων Λαού σε ανάμνηση του Κηρύγματος του Αποστόλου Παύλου στο Βήμα του Γαλλίωνος, εντός του Αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Κορίνθου, το απόγευμα της 29ης Ιουνίου κάθε έτους.
 9. Στην σύναψη Συμφωνίας Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ώστε από το έτος 2019 η Ι. Μητρόπολη Κορίνθου να αποτελεί «Κέντρο Μάθησης» στην Πελοπόννησο του ανωτέρω Πανεπιστημίου για την εξ αποστάσεως διδασκαλία Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού Προγράμματος Θεολογίας, καλύπτουσα μάλιστα το ήμισυ ποσό των διδάκτρων των φοιτητών, δίκην υποτροφίας και την διοργάνωση Επιμορφωτικών Σεμιναρίων «Παυλείων Μελετών» για τους Ιερείς.
 10. Στην διοργάνωση Ιερατικών Συνεδρίων από την Ι. Μητρόπολη δύο φορές το χρόνο για την απόκτηση πιο άμεσης σχέσης με τον Επίσκοπο και κατόπιν συμβάσεως με το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμόρφωσης της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών για την αναβάθμιση των Κληρικών, ενώ παράλληλα και στην ίδρυση και λειτουργία Σχολής Επιμόρφωσης Κατηχητών, Σχολής Γονέων και Κατηχητικών, Ομιλιών υπό την επωνυμία «Εις οικοδομήν του Σώματος του Χριστού», για την επιμόρφωση Κληρικών και Λαϊκών μελών της Τοπικής Εκκλησίας.
 11. Στην «αναβάθμιση» της Αποστολικής Ι. Μητρόπολης Κορίνθου με την απόκτηση μιας θέσης Βοηθού Επισκόπου της Εκκλησίας της Ελλάδος, στην οποία προήχθη ο Επίσκοπος Κεγχρεών κ.κ. Αγάπιος (κατά κόσμον Αλέξανδρος Στυλ. Δρίτσας), για την καλύτερη διαποίμανση του Λαού της Κορινθίας.
 12. Στην αγορά 7 Πυροσβεστικών οχημάτων και στην παράδοση αυτών σε ισάριθμους Δήμους του Νομού μας, που έχουν δάση, για την ενίσχυση του έργου τους στην πυρόσβεση και δασοπροστασία με εξαίρετα αποτελέσματα.
 13. Στην αγορά Περιπολικού οχήματος, αλεξίσφαιρων γιλέκων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού κ.λ.π. και την παράδοση αυτών σε Αστυνομικά Τμήματα και Ομάδες Ένστολων για την ασφάλεια όλων μας ως και την ενίσχυση των Εκδηλώσεων για τα παιδιά των Αστυνομικών Υπαλλήλων.
 14. Στην προσφορά Ασθενοφόρου Οχήματος και εξοπλισμού (ρουχισμού, κλινοσκεπασμάτων κ.λ.π.) στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου και στην, με παρότρυνσή του, αποφοίτηση 60 Ιερέων από την Σχολή Α’ Βοηθειών του Ερυθρού Σταυρού και την Σχολή πρόληψης κατά των ναρκωτικών του ΟΚΑΝΑ και στον οποίο η Ι. Μητρόπολη είναι από τα Ιδρυτικά μέλη.Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου και του Δημάρχου, τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188 οικ.21100/08.11.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και την Δ1αΓ.Π.οικ.69136/04-11-2021 (ΦΕΚ 5138/05-11-2021 τεύχος Β΄) ΚΥΑ, το άρθρο 74 του Ν 4555/2018 και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την Απονομή στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κορίνθου κ. κ. Διονύσιο, του Χρυσού Μεταλλίου της Πόλεως Κορίνθου, σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την 28ην Νοεμβρίου έτους 2021 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αποστόλου Παύλου.
Παρακαλεί τον τιμώμενο όπως αποδεχθεί την παρούσα απόφαση, θεωρώντας την αποδοχή ως ύψιστη τιμή για τους Δημότες του Δήμου μας, το Δημοτικό Συμβούλιο και τον Δήμαρχο.
Παρακαλεί μετά ταύτα τον Σεβασμιώτατο να δωρίσει φωτογραφία του, η οποία θα αναρτηθεί σε εμφανή θέση του Δημοτικού Καταστήματος.
Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ. Σ. να δημοσιεύσει σε δύο τουλάχιστον Εφημερίδες της Κορίνθου την παρούσα απόφαση.
Αναγγελθεί η απόφαση στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κορίνθου κ. κ. Διονύσιο δια δημόσιας αναγνώσεως την 28η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 κατά την τελετή της απονομής του Χρυσού Μεταλλίου, στην οποία θα παρίστανται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου με την παρουσία υψηλών προσκεκλημένων της Δημόσιας ζωής της πόλεως και του Νομού μας.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 44/ 317/ 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 26 – 11 – 2021
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.