0

Το ΠΑΚΟΕ 42 χρόνια κάθε καλοκαίρι ανακοινώνει τα αποτελέσματα της έρευνας για τη ποιότητα των νερών κολύμβησης. Έτσι και φέτος στις 25/05/2021, επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ, πραγματοποίησε δειγματοληψίες σε 36 σημεία της Αίγινας (βλέπε πίνακες, χάρτες). Από αυτές, 4 βρέθηκαν ακατάλληλες για κολύμβηση και 32 κατάλληλες.

Για πρώτη φορά διαπιστώνεται ότι μετά από πολλά χρόνια, από τα 36 σημεία δειγματοληψίας, μόλις σε 4 παρατηρήθηκε υπέρβαση των ορίων μικροβιακής μόλυνσης στις προαναφερόμενες παραλίες.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στον 1,5 χρόνο της πανδημίας όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες υπολειτουργούν (ταβέρνες, σπίτια, δημοτικές και άλλες πλαζ, αθλοπαιδιές, κ.α.) με αποτέλεσμα οι εκροές αστικών λυμάτων να ήταν περιορισμένες καθώς και τα μικροβιολογικά τους φορτία.

Ελπίζουμε η επόμενη δειγματοληψία στα μέσα Ιουλίου να δείξει τα ίδια αποτελέσματα, γεγονός το οποίο θα σημαίνει την σωστή λειτουργία του ανθρωπογενούς συστήματος. Παρακάτω παρατίθενται οι πίνακες των αποτελεσμάτων και οι αντίστοιχοι χάρτες των δειγματοληψιών του ΠΑΚΟΕ.

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιακών Αναλύσεων σε θαλασσινό νερό σε ακτές της Αίγινας 25/05/2021.

You may also like

Comments

Leave a reply

More in ΕΛΛΑΔΑ