0

Ασβέστιο και Κάλιο για βέλτιστο γέμισμα καρυδιών

Αφήνοντας πίσω τους τη βασική λίπανση Μαΐου-Ιουνίου, να δουλεύει ήδη προς όφελος της καλλιέργειας, οι βαµβακοπαραγωγοί συγκεντρώνουν την προσοχή τους στις ανάγκες του φυτού σε θρεπτικά κατά τα µετέπειτα αναπτυξιακά του στάδια, ώστε να βρουν τη χρυσή τοµή µεταξύ απόδοσης και ποιότητας ίνας. Παρά το γεγονός ότι το βαµβάκι δεν είναι ένα ιδιαίτερα «λαίµαργο» φυτό, το πασσαλώδες ριζικό του σύστηµα δεν το βοηθά να προσλαµβάνει εύκολα από το έδαφος τις αναγκαίες ποσότητες θρεπτικών στοιχείων, εναποθέτοντας στα χέρια του παραγωγού τη φροντίδα για την κάλυψή τους.

Αναµένοντας την εµφάνιση των πρώτων χτενιών, οι καλλιεργητές µπορούν να παρέχουν στα φυτά τους ικανοποιητικές ποσότητες φωσφόρου, καθώς και να εξασφαλίσουν την επάρκεια µαγνησίου που είναι βασικό συστατικό της χλωροφύλλης. Το άζωτο αποτελεί και σ’ αυτή τη φάση ζωής του φυτού σηµαντικό στοιχείο µε τις απαιτήσεις να αυξάνονται γραµµικά. Καθώς τα χτένια, και στη συνέχεια τα καρύδια, είναι τα αναπαραγωγικά µέρη του φυτού που θα δώσουν την πολυπόθητη ίνα (και σπόρος), ο παραγωγός µέσω της θρέψης µπορεί να επηρεάσει την ισορροπία των θρεπτικών στοιχείων στο φυτό και να το στρέψει στην παραγωγική κατεύθυνση (ανθοφορία, γέµισµα σπόρου, ωρίµανση).

Την ίδια στιγµή, υπό τη «σκιά» του κινδύνου επικίνδυνων εντοµολογικών εχθρών, όπως το πράσινο σκουλήκι και οι αφίδες, απαιτείται προσοχή ώστε να αποφευχθεί η υπερβολική τρυφερή νέα βλάστηση που θα καταστήσει τα φυτά «λαχταριστά» στα έντοµα. Επιπροσθέτως, υπέρµετρη αζωτούχος λίπανση µπορεί να επιµηκύνει τη διάρκεια ζωής του φυτού, συνέπεια πολλές φορές αρνητική για την απόδοση καθώς «καιροφυλακτεί» η καταστρεπτική 3η γενεά του πράσινου σκουληκιού. Για το στάδιο του γεµίσµατος των καρυδιών καθοριστικό ρόλο διαδραµατίζουν το κάλιο και το ασβέστιο. Παρακολουθώντας την καµπύλη πρόσληψης των διάφορων θρεπτικών από το φυτό, γίνεται ξεκάθαρο ότι µετά την 100ή ηµέρα από τη σπορά πρώτο έρχεται το ασβέστιο, µε το κάλιο να ακολουθεί δεύτερο και τρίτο το άζωτο, ενώ πιο κάτω πρόσληψη που αγγίζει τα 5 κιλά το στρέµµα βρίσκεται το θείο.

Με τις υψηλές θερµοκρασίες που σηµειώνονται τους θερινούς µήνες, όπως την περίοδο που διανύουµε, δυσχεραίνεται η µετακίνηση του ασβεστίου στους φυτικούς ιστούς από το έδαφος. Ως αποτέλεσµα ο βαµβακοπαραγωγός πρέπει να επέµβει, όπου κριθεί αναγκαίο, µε πρόσθετες ποσότητες µε κατάλληλα σκευάσµατα θρέψης. Η ανάγκη για ακρίβεια και συνεχή εφοδιασµό ανά στάδιο ανάπτυξης του φυτού µε θρεπτικά, εντάσσοντας στην εξίσωση και εξωγενείς παράγοντες όπως το περιβάλλον και τους πληθυσµούς των εχθρών, αύξησαν τη δηµοφιλία των συστηµάτων υδρολίπανση, αλλά και των εξειδικευµένων προϊόντων θρέψης όπως οι βιοδιεγέρτες.

Ολοκληρώνοντας τον κύκλο ζωής του, το βαµβάκι στο στάδιο ωρίµανση παρουσιάζει υψηλές ανάγκες σε κάλιο, που όµως το γηρασµένο ριζικό του σύστηµα δεν µπορεί να απορροφήσει και να µεταφέρει σε επαρκείς ποσότητες, δηµιουργώντας την ανάγκη για εστιασµένες φροντίδες από τον παραγωγό.

πηγή: agronews

 

You may also like

Comments

Leave a reply

More in ΕΛΛΑΔΑ