0

Σε αλλαγή της μεθόδου πληρωμής τους από το 2023, αναμένεται να οδηγηθούν τουλάχιστον 145.000 Έλληνες δικαιούχοι άμεσων ενισχύσεων, οι οποίοι συµµετέχουν σήμερα στο καθεστώς «μικροκαλλιεργητών». Μέχρι στιγμή, οι δικαιούχοι αυτοί πληρωνόντουσαν µέχρι το ποσό των 1.250 ευρώ µε βάση τα δικαιώματα ενίσχυσης που έχουν στην κατοχή τους και τυχόν συνδεδεμένες ενισχύσεις.

∆ηλαδή, ουσιαστικά «κέρδιζαν» τη δυνατότητα να µην πέφτουν σε επιτόπιο έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την εξαίρεσή τους από τους κανόνες πολλαπλής συµµόρφωσης καθώς και τις δεσμεύσεις της πράσινης ενίσχυσης. Από το 2023, δεν θα εξαιρούνται από τους κανόνες πολλαπλής συµµόρφωσης, ωστόσο, θα είναι σε θέση να λάβουν μεγαλύτερο χρηματικό ποσό από εκείνο που θα ελάμβαναν εκτός καθεστώτος µε τη µορφή εφάπαξ ποσού που αντικαθιστά όλες τις άμεσες ενισχύσεις. Το ποσό αυτό, για όλους, μπορεί να οριστεί µέχρι τα 1.250 ευρώ ανά εκμετάλλευση.

Σύγκριση σηµερινού και νέου καθεστώτος

Σημερινό καθεστώς: Αγρότης µε 10 στρέµµατα ελαιώνα και 10 στρέµµατα αμυγδαλιές. Έστω ότι είχε στην κατοχή του δικαιώματα και για τα 20 στρέµµατα αξίας 35 ευρώ το στρέµµα. Το ποσό που λάμβανε ήταν 700 ευρώ, συν 110 ευρώ για συνδεδεμένη καρπών µε κέλυφος. ∆ηλαδή 810 ευρώ ετησίως. Αυτός ο αγρότης μπήκε στο καθεστώς μικροκαλλιεργητών το 2015. Σημειώνεται ότι μόλις 3.864 αγρότες από τους 145.058 που συµµετέχουν σε αυτό το καθεστώς λαμβάνουν ποσό μεταξύ 1.000-1.250 ευρώ. Οι υπόλοιποι κινούνται χαμηλότερα λαμβάνοντας από 300 ευρώ και άνω.

Νέο καθεστώς: Αγρότης µε 10 στρέµµατα ελαιώνα και 10 στρέµµατα αμυγδαλιές. Έστω ότι έχει στην κατοχή του δικαιώματα για 10 στρέµµατα αξίας και πάλι 35 ευρώ το στρέµµα. Το ποσό που έχει λαμβάνειν είναι 350 ευρώ, συν την όποια συνδεδεμένη. Εφόσον ενταχθεί είναι δικαιούχος στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών, το ποσό που θα λάβει θα είναι 1.250 ευρώ εφάπαξ που αντικαθιστά όλες τις άμεσες ενισχύσεις για το έτος.

Ποιος θα είναι δικαιούχος

Στα κείμενα της νέας ΚΑΠ δεν υπάρχει αυστηρός ορισμός για τον μικροκαλλιεργητή. Θα οριστεί από το στρατηγικό σχέδιο της Ελλάδας. Με το σημερινό ορισμό, δηλαδή όσοι λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις κάτω των 1.250 ευρώ, κατατάσσεται το 45% των εκμεταλλεύσεων, απορροφώντας το 10% των ενισχύσεων, βάσει στοιχείων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σημειώνεται ότι στο καθεστώς αυτό εντάξεις γινόντουσαν µόνο το 2015. Το αν πάλι θα οριστεί µε βάση τις άμεσες ενισχύσεις ή θα πάει η Ελλάδα σε έναν ορισμό ανάλογα τον αριθμό στρεµµάτων, µένει να φανεί. Αξίζει να σημειωθεί εδώ πως η υιοθέτηση του καθεστώτος μικροκαλλιεργητών είναι προαιρετική για τα κράτη-µέλη. Αναλυτικότερα το σχετικό άρθρο της ΚΑΠ αναφέρει:

«Άρθρο 25 Εφάπαξ ενίσχυση για τους μικροκαλλιεργητές

Τα κράτη µέλη μπορούν να ενισχύουν μικροκαλλιεργητές, όπως ορίζονται από τα κράτη µέλη, µε ένα εφάπαξ ποσό, αντικαθιστώντας τις άμεσες ενισχύσεις του παρόντος τμήματος και του τμήματος 3 του παρόντος κεφαλαίου. Η σχετική παρέμβαση θα συμπεριληφθεί από τα κράτη µέλη στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ ως προαιρετική για τους γεωργούς.».

∆ιαπραγμάτευση της ενίσχυσης
Αντί εφάπαξ ανά στρέµµα

Ο ευρωπαϊκός κανονισμός για το καθεστώς των μικροκαλλιεργητών βρίσκεται ακόμη υπό διαπραγμάτευση στον τρίλογο της ΚΑΠ. Συμβούλιο Γεωργίας και Ευρωβουλή επιθυμούν, τα κράτη-µέλη να έχουν το δικαίωμα αντί για εφάπαξ ποσό, να προσφέρουν στους μικροκαλλιεργητές ένα ποσό ανά στρέµµα διαφοροποιημένο από όλους τους υπόλοιπους δικαιούχους. Ωστόσο, η Κομισιόν αναφέρει ότι έτσι θα µειωθεί το τελικό ποσό που θα πηγαίνει στον μικροκαλλιεργητή και έτσι εμφανίζεται απρόθυμη να ενσωματώσει αυτή τη δυνατότητα στην ΚΑΠ. Αν περάσει η πρόταση της Ευρωβουλής το Άρθρο 25 θα αναφέρει ότι: «Τα κράτη µέλη θεσπίζουν ένα απλοποιημένο καθεστώς για τους μικρούς αγρότες που ζητούν στήριξη για ποσό έως 1 250 ευρώ. Το καθεστώς αυτό μπορεί να αποτελείται από ένα κατ’ αποκοπή ποσό, που αντικαθιστά τις άμεσες πληρωμές βάσει του παρόντος τμήματος και του τμήματος 3 του παρόντος κεφαλαίου, ή ανά εκτάριο πληρωμή, η οποία μπορεί να είναι διαφορετική για διαφορετικά εδάφη, που ορίζεται σύμφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος. Τα κράτη µέλη ορίζουν την αντίστοιχη παρέμβαση στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ ως προαιρετική για τους γεωργούς.».

πηγή: agronews

You may also like

Comments

Leave a reply

More in ΕΛΛΑΔΑ