Ν. Σταυρέλης: Προβληματικός και κατώτερος των προσδοκιών ο προϋπολογισμός του 2023.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 Καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό 2023 στη τελευταία συνεδρίαση του παρελθόντος έτους. Ψηφίσαμε μόνο τις μισθοδοσίες πάσης ...
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ