Παρουσίαση Μεταπτυχιακού ”E-BUSINESS & DIGITAL MARKETING”- Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου | 18:30- 19:30.

Παρακάτω θα βρείτε το σύνδεσμο για τη συμμετοχή σας στη διαδικτυακή παρουσίαση του Προγράμματος: https://us06web.zoom.us/j/84433839352 Η σύνδεση γίνεται μέσω της εφαρμογής Zoom. Αν ...
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ