Εξελίξεις σχετικά με το έργο ΣΔΙΤ της διαχείρισης απορριμμάτων. Χρονοδιάγραμμα λειτουργίας ολοκληρωμένης διαχείρισης στις μονάδες Καλλιρρόης Μεσσηνίας και της Σκάλας Λακωνίας.

Το έργο ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων ΣΔΙΤ της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι ένα από τα σημαντικότερα αναπτυξιακά έργα σε επίπεδο Επικράτειας. Η χωροθέτηση των διαχειριστικών ...
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ