«10 εικαστικοί» δημιούργησαν τους δικούς τους κύκλους που θα παρουσιάσουν στην ομαδική έκθεση ζωγραφικής, αγιογραφίας και κατασκευών.

«10 εικαστικοί»,  όλα στη ζωή μας, κάποια στιγμή κάνουν το κύκλο τους. Έχουμε συνειδητοποίησει πόσους κύκλους έχουμε κλείσει και πόσους νέους θα ανοίξουμε ...
ΕΛΛΑΔΑ