Θανάσης Μανάβης: «𝚱𝛂𝛌ώ 𝛕𝛐𝛎 𝛋.𝚷𝛂𝛑𝛂𝛋𝛖𝛒𝛊ά𝛋𝛐 𝛎𝛂 𝛔𝛆𝛃𝛂𝛔𝛕𝛆ί 𝛕𝛈𝛎 𝛌𝛂ϊ𝛋ή 𝛆𝛕𝛖𝛍𝛈𝛄𝛐𝛒ί𝛂»

Καλώ τον κ.Παπακυριάκο να σεβαστεί την λαϊκή ετυμηγορία Στις 9 Οκτωβριου, ζήτησα και απαίτησα από τους συνεργάτες μου αλλά και όλους τους πολίτες, ...
ΒΟΧΑ