Το επόμενο βήμα του e-ΕΦΚΑ.

Ενίσχυση του ρόλου του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εσόδων (ΚΕΑΟ) από τη μια μεριά και απονομή όλων των εκκρεμών επικουρικών συντάξεων από την άλλη ...
ΕΛΛΑΔΑ