Οι μαθητές ενός ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου κι ενός δημοσίου σχολείου στην Κορινθία συνεργάζονται και πρωτοπορούν!

  «Αναβίωση Ισθμιακών Αγώνων»: μια ιδιωτική & δημόσια σχολική συνεργατική πρωτοβουλία Οι μαθητές ενός ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου κι ενός δημοσίου σχολείου στην Κορινθία συνεργάζονται ...
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ