Κόρινθος: Εγκρίθηκε από τη Δημοτική Αρχή η δημιουργία Δημοτικού Ελεύθερου Ανοικτού Πανεπιστημίου

Ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η πρόταση της Δημοτικής Αρχής για δημιουργία Δημοτικού Ελεύθερου Ανοικτού Πανεπιστημίου του Δήμου Κορινθίων. Η ιδέα ανήκει στον ...
NEA