Πνοή Δημιουργίας: Προγραμματική Δέσμευση – 15η Παρουσία στις Δημοτικές Κοινότητες

Έχω δεσμευτεί προγραμματικά ότι θα αποκεντρώσω όλες τις αρμοδιότητες στους Αντιδημάρχους, τους Προέδρους των δημοτικών νομικών προσώπων, τους εντεταλμένους συμβούλους και τους Προέδρους ...
NEA