Υγεία: Τοποθέτηση επί του σχεδίου νόμου «Β’θμια περίθαλψη, ιατρική εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπ. Υγείας.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Β’ΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ» Θεωρούμε ως θεσμικά εκπροσωπούντες την πολυπληθέστερη κατηγορία ...
ΕΛΛΑΔΑ