Διευθύνων Σύμβουλος του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Μοριάς Α.Ε.» ο Δρ. Θεόδωρος Κουναδέας

Καθήκοντα Διευθύνοντα Συμβούλου στον Αναπτυξιακό Οργανισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου «Μοριάς Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.», ανέλαβε, έπειτα από επιλογή του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχού, ο ...
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ