0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων

γ] κ. κ. Προέδρους  Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

 

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε  Τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων,  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)  την 11η Φεβρουαρίου    2020 ημέρα Τρίτη  και  ώρα 20:00 μ.μ.  σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις  του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 για συζήτηση και λήψη   απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

 

α/α

Θ Ε Μ Α Τ Α     Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ       Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ

1.    Έγκριση Οικονομοτεχνικής Μελέτης με τίτλο: «Σύσταση Δημοτικής Μονομετοχικής Α. Ε.  Αξιοποίησης Ακινήτων και προώθησης  Τουριστικού Προϊόντος  του Δήμου Σικυωνίων».
2.    Έγκριση μελέτης νέας σηματοδοτούμενης διάβασης πεζών επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως στο ύψος του 1ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Σικυωνίων
3.    Επικαιροποίηση της αριθ. 207/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «Αναγκαιότητα απόκτησης ακινήτων για τη δημιουργία Μικρού Πράσινου Σημείου».
4.    Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας ζωής στους τομείς αρμοδιότητας για το έτος 2019 βάση των σχετικών διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν3852/2010 .
5.    Συμπληρωματική κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2019 των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων (κάλυψη δαπανών Θέρμανσης) .
6.    Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2020 των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων (Α’ κατανομή)
7.    Χορήγηση άδειας δωρεάν εκτέλεσης εργασιών συντήρησης (αποκαταστάσεις επιχρισμάτων ελαιοχρωματισμοί κ.λ.π.) της βοηθητικής αίθουσας του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου .
8.    Ορισμός μελών του Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σικυωνίων .
9.    Συγκρότηση Επιτροπής φροντίδας – Περιποίησης αδέσποτων Ζώων .
10.                 Χορήγηση ή μη άδειας εισόδου – εξόδου στην Α. Ε  «ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ» στη θέση ΄΄Τρανή΄΄ της Κοινότητας Καλλιάνων  της Δ.Ε. Στυμφαλίας .
11.                 Έγκριση της αριθ. 31/2019 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Οριοθέτηση πεζοδρόμου,  τμήματος της οδού Παπαβασιλείου από την οδό  Ι. Πολέμη έως την οδό Ποσειδώνος στη Δ.Κ. Σικυώνος Κιάτου» .
12.                 Επί αιτήματος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου  Γυμνασίου περί  παραχώρησης χώρου του 2ου Γυμνασίου για πραγματοποίηση εκδήλωσης .
13.                 Επί  αιτήματος της κ. Παμπούκη Ελένης  περί,   «Χορήγησης  άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάθμευσης για είσοδο – έξοδο οχήματος στην οδό  Αστ.  Κοβατζή αριθ. 7.
14.                 Επί αιτήματος της κ. Μπουλντά Φωτεινής περί, «Χορήγησης  άδειας τοποθέτησης  σήματος στάθμευσης  για Α.Μ.Ε.Α.» .
15.                 Επί αιτήματος κ. Δημ. Βασιλακόπουλου περί απαλλοτρίωσης τμήματος κάθετα της οδού Εθνικής Αντίστασης στην Τ.Κ. Διμηνιού (σύμφωνα με την 112/2019 Α.Δ.Σ.)
16.                 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου:  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ», της 05/2017  μελέτης της Τ.Υ.,
17.                 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ» ,( Α’ ειδικός προϋπολογισμός ) .
18.                 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ & ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΩΝΙΩΝ».
19.                 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

You may also like

Comments

Leave a reply

More in ΚΙΑΤΟ