0

Επίσημο χαρακτήρα λαμβάνουν πλέον και τα μέτρα για την τόνωση της οικοδομικής δραστηριότητας, αλλά και της αγοράς ακινήτων γενικότερα. Η τριετής αναστολή του ΦΠΑ 24% για όσα ακίνητα κατασκευάστηκαν από το 2006 (όταν δηλαδή πρωτοεφαρμόστηκε ο εν λόγω φόρος), αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου του 2020, θα προσφέρει μια σημαντική «ανάσα» στους κατασκευαστές, καθώς θα μπορέσουν να πουλήσουν ευκολότερα το εν λόγω απόθεμα και σε υποψήφιους αγοραστές που δεν έχουν απαλλαγή πρώτης κατοικίας (για την οποία δεν υφίσταται ΦΠΑ).

Συγκεκριμένα, πέραν του εγχώριου αγοραστικού κοινού, σημαντική ώθηση στις πωλήσεις νεότερων κτισμάτων θα δοθεί και από το γεγονός ότι πλέον θα μπορούν να πουληθούν και σε ξένους αγοραστές/επενδυτές, οι οποίοι μέχρι σήμερα απέφευγαν όσα ακίνητα επιβαρύνονταν με ΦΠΑ και στρέφονταν αποκλειστικά σε παλαιότερες κατασκευές, οι οποίες και φθηνότερες είναι και επιβαρύνονται μόνο με τον φόρο μεταβίβασης 3%.

Παράλληλα, βέβαια, η αναστολή αυτή δεν αφορά μόνο τα παλαιότερα ακίνητα, αλλά και όσα θα κατασκευαστούν τα επόμενα τρία χρόνια, δηλαδή κατά το διάστημα 2020-2022 και αργότερα. Όσες οικοδομικές άδειες εκδοθούν κατά το συγκεκριμένο διάστημα, θα εξασφαλίζουν τη συγκεκριμένη ευνοϊκή μεταχείριση, κάτι που αναμένεται να πυροδοτήσει κύμα νέων αδειών τα επόμενα χρόνια, καθώς οι κατασκευαστές θα θελήσουν να δημιουργήσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο απόθεμα από ακίνητα που δεν θα επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%. Η αναστολή του ΦΠΑ θα βελτιώσει σημαντικά και τους ισολογισμούς των τραπεζών, καθώς θα αυξηθεί η αξία των ενυπόθηκων δανείων στα βιβλία τους.

Η υπαγωγή στην αναστολή είναι προαιρετική και χορηγείται κατόπιν αιτήσεως των κατασκευαστών οικοδομών, εντός εξάμηνης προθεσμίας. Για τα αδιάθετα από το 2006 ακίνητα, για τα οποία έχει επιστραφεί ή εκπέσει ο ΦΠΑ εισροών και απαιτείται διακανονισμός φόρου (δηλαδή επιστροφή φόρου στο Δημόσιο), μετατίθεται η απόδοση στο Δημόσιο αυτού του ποσού ΦΠΑ στον χρόνο της παράδοσης – πώλησης του κάθε ακινήτου, όταν δηλαδή βρεθεί αγοραστής.

Εκπτωση για αναβάθμιση

Άλλη μία σημαντική παρέμβαση είναι η ρύθμιση για την παροχή έκπτωσης φόρου 40% για τις δαπάνες που καταβάλλει κάποιος για την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του ακινήτου του. Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν από 1.1.2020 μέχρι και 31.12.2022 για τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων μειώνουν ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο 4 ετών, σε ποσοστό 40%, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, με ανώτατο όριο δαπάνης τις 48.000 ευρώ. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μείωση του φόρου από το ποσό των δαπανών, αποτελεί η απόδειξή τους με νόμιμα παραστατικά και η εξόφλησή τους με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

πηγή: kathimerini

You may also like

Comments

Leave a reply

More in ΕΛΛΑΔΑ