0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Κόρινθος, 13 Δεκεμβρίου  2019

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                          Αριθμ. Πρωτ. 45220

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                                                      ΠΡΟΣ

Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου                                                     Τ.. …………………………..

Δημοτικό Σύμβουλο

Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32

Τ.Κ.  201 00, Κόρινθος

Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 § 1 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  18η  Δεκεμβρίου  2019 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη  και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020
 2. Τροποποίηση της αριθμ. 162/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί σύστασης ν.π. με την επωνυμία ΄΄ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ΄΄ ως προς το άρθρο 5»
 3. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων»
 4. Τροποποίηση της αριθμ. 433/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί
  Έγκριση  του 3ου  ΑΠΕ (τακτοποιητικός) και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ  έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (Β΄  ΦΑΣΗ)”
 5. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση Κτιρίων & Περιβάλλοντος Χώρου Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού»
 6. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2019
 7. Σύσταση επιτροπής προσωρινής –οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση δημοτικής αποθήκης στο Κεραμιδάκι στην πόλη της Κορίνθου»
 8. Σύσταση επιτροπής προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων στο Ο.Τ. Γ253 Σχεδίου Πόλεως Αγ. Γεωργίου»
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας –ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου».
 10. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής ακαταλληλότητας κρατικών οχημάτων του Δήμου Κορινθίων
 11. Μετατροπή τάφων τετραετούς χρήσεως σε οικογενειακούς.
 12. Συναίνεση για την εκδήλωση Ιστορικών Αυτοκινήτων «Περιήγηση –Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας και τη διέλευση τους από ειδικές διαδρομές εντός των ορίων του Δήμου
 13. Αίτημα για πρακτική άσκηση σπουδάστριας ΤΕΙ στο Δήμο

 

       Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ.

         Αντώνιος  Κυριαζής

You may also like

Comments

Leave a reply