0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΙΑΤΟ 2/12/2019

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 14680

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

Σας καλούμε όπως προσέλθετε  στο Δημοτικό  Κατάστημα  του Δήμου μας την 6ην   Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή  και  ώρα 15:00′ μ.μ., σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή  αντιπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΟΣΑΚ, βάση του άρθρου 1 του από 20-1/3-2-58 Β. Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε με  το άρθρο  66 του Ν. 4546/12-6-2018 (ΦΕΚ 101/12-6-2018)

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΘΕΜΑ

1. Εκλογή  αντιπροσώπου με τον αναπληρωματικού του, για την συγκρότηση του    Διοικητικού  Συμβουλίου του  Α.Ο.Σ.Α.Κ.

You may also like

Comments

Leave a reply

More in ΚΙΑΤΟ