0

Ενημέρωση για μετεγκατάσταση υπηρεσιών του Δήμου Βέλου Βόχας

Ενημερώνουμε ότι:

1. Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βέλου Βόχας στεγάζεται εφεξής στον 1ο όροφο του δημοτικού καταστήματος στο Βέλο .

Αριθμοί τηλεφώνων: 2742360311, 2742360324 & 2742360334

Αριθμός φαξ: 2742034000

2.  Το Νομικό Πρόσωπο ΝΠΔΔ ΄΄ΑΝΕΛΙΞΗ΄΄ του Δήμου Βέλου Βόχας στεγάζεται εφεξής στον 1ο   όροφο του κοινοτικού καταστήματος Βραχατίου.

Αριθμοί τηλεφώνων: 2741050420, 2741050421, 2741050422 & 2741050423

Αριθμός φαξ: 2741053880

You may also like

Comments

Leave a reply

More in ΒΟΧΑ