0

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2/10/2019

Προς: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 & ΩΡΑ 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.
 2. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.
 3. Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 4. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης.
 5. Συγκρότηση Επιτροπής Αγροτικής Προβολής και Ανάπτυξης Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης.
 6. Ορισμός Επιτροπής Διαχείρισης Θεάτρου «ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ»
 7. Ορισμός Επιτροπής Διαχείρισης Θεάτρου «ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ»
 8. Ορισμός Επιτροπής Διαχείρισης Δυτικού Τμήματος του πρότυπου Πάρκου Άθλησης-Αναψυχής –Επιμόρφωσης».
 9. Ορισμός Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου.
 10. Ορισμό εκπροσώπων του Δήμου στη συγκρότηση επιτροπής για παρακολούθηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης.
 11. Σύσταση επιτροπής για τον έλεγχο προδιαγραφών πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων.
 12. Ορισμός επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας και επιτροπή ακαταλληλότητας οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.
 13. Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης.
 14. Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
 15. Συγκρότηση Δημοτική Επιτροπής Ισότητας
 16. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση των υπηρεσιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»
 17. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση των υπηρεσιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 18. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Καθαρισμός ακτών με μηχάνημα»
 19. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασίες αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου περιοχής ανοικτού θεάτρου Β.Γεωργιάδης»
 20. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη ηλεκτροδότησης Σειρήνας Συναγερμού Πολιτικής Άμυνας στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ξυλοκάστρου.
 21. Αίτηση Γεωργίου Κριτσιλίγκου και Ελένης Σαρολίδη περί επιστροφής των τελών Τ.Α.Π. που έχουν καταβάλει στο Δήμο και μη χρέωσή τους εφεξής για τα ημιτελή ακίνητά τους.
 22. Πρόσληψη ενός (1) ΥΕ Εργατών καθαριότητας για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση δίμηνη.
 23. Έγκριση του 2ου τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «Ανακατασκευή αγωνιστικού χώρου γηπέδου Τ.Κ.Λυκοποριάς»
 24. Έγκριση του 1ου τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ.Σαρανταπήχου (Οικισμός)»
 25. Χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου: «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ.Μελισσίου στη θέση Δεξαμενή της Τ.Κ. Θροφαρίου»
 26. Χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου : «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ.Σαρανταπήχου (Οικισμός)»
 27. Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος Προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑΞΕ για την υλοποίηση του έργου : «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στον οικισμό Άνω Λουτρού της Τ.Κ. Κάτω Λουτρού του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης»
 28. Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος Προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑΞΕ για την υλοποίηση του έργου: «Ενίσχυση υδροδότησης Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης»
 29. Αίτημα κ.Βαλάκου Ελευθερίου για τοποθέτηση σήμανσης εισόδου-Εξόδου και απαγόρευση στάθμευσης επί της εισόδου parking στην οδό Νοταρά 55 στο Ξυλόκαστρο.
 30. Αίτημα κ.Μπελίτση Δημητρίου για έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων σε γήπεδο που εδρεύει η εγκατάσταση Αποθήκευσης, Διακίνησης και Εμπορίας Οικοδομικών Υλικών επί της ΠΕΟ στο Καμάρι.
 31. Αίτημα κ.Καρακατσάνη Διονυσίου για έγκριση εισόδου –εξόδου για το γήπεδο όπου εδρεύει η μονάδα επεξεργασίας και συντήρηση εσπεριδοειδών φρούτων και λαχανικών- υπηρεσιών συσκευασίας φρούτων εσπεριδοειδών και λαχανικών επί της ΠΕΟ στο Καμάρι
 32. Αίτημα κ.Αθανασίου Χαρτιά για έγκριση εισόδου εξόδου σε γήπεδο όπου εδρεύει η εγκατάσταση Επαγγελματικού Εργαστηρίου Παρασκευής Παγοκύβν επί δημοτικής οδού στην ΤΚ.Ρίζας.
 33. Περί ονομασίας γηπέδου Λυκοποριάς
 34. Αίτημα Πολιτιστικού Συλλόγου Θαλερού «ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ» για παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου.
 35. Αίτημα Πολιτιστικού Συλλόγου Ζεμενού για παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΚΟΣ

You may also like

Comments

Leave a reply