0
  • Το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του ΕΚΠΑ ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με ιδρύματα, οργανισμούς και άτομα στις διαδικασίες διεκδίκησης και εφαρμογής προγραμμάτων, τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. και άλλους διεθνείς οργανισμούς.

Το ΚΕΠΑ αποτελεί τον παγκόσμιο κόμβο (Hub) του UNAI (United Nations Academic Impact) για τον 7ο Στόχο της Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG7) και έχει την ευθύνη συντονισμού του δικτύου για την «Πράσινη Ενέργεια» του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας των χωρών του Εύξεινου Πόντου (BSEC).

Το ΚΕΠΑ έχει μακρά παράδοση εξωστρεφούς δραστηριότητας και συνεργασίας με ιδρύματα και χώρες της Ε.Ε., του BSEC και της Ασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με το ΚΕΠΑ (στο epgsec@kepa.uoa.gr) παρέχοντας ενημερωτικό σημείωμα (έκτασης μισής σελίδας) για σχετικές δραστηριότητες.

You may also like

Comments

Leave a reply

More in ΕΛΛΑΔΑ