0

Η Motor Oil Διυλιστήρια Κορίνθου ΑΕ απέκτησε από την ΕΛΙΝΟΙΛ, την Έλιν VERD, Ανώνυμη Εταιρεία Αειφόρων Προϊόντων και Υπηρεσιών, με αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία βιοκαυσίμων, έναντι 4,6 εκατ. ευρώ.   

Η VERD διαθέτει εργοστάσιο παραγωγής βιοντήζελ κι εταιρεία συλλογής αποβλήτων βρώσιμων ελαίων. Με την εξαγορά της, ο όμιλος Motor Oil, ενισχύει τη θέση του στον τομέα των ανανεώσιμων και εναλλακτικών καυσίμων και της κυκλικής οικονομίας μέσω της αξιοποίησης βιολογικών προϊόντων, αποβλήτων και προϊόντων προς απόρριψη για την παραγωγή ενέργειας και νέων καυσίμων, φιλικότερων προς το περιβάλλον. 

Όσον αφορά τη στρατηγική της ΕΛΙΝΟΙΛ, η μεταβίβαση του ποσοστού συμμετοχής 37% που κατείχε στην VERD, υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της απόφασης της να διεκδικήσει δυναμικό ρόλο στην νέα ενεργειακή αγορά, με τη δραστηριοποίησή στον τομέα του φυσικού αερίου, την είσοδο στην αγορά υδρογόνου σε συνεργασία με τον ΔΕΣΦΑ, τη δημιουργία ηλεκτρικών φορτιστών σε συνεργασία με τη ΔΕΗ και τη δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων.

Ποια είναι η Έλιν Βερντ

Με δραστηριότητα από το 2005, η Έλιν VERD διαθέτει εργοστάσιο παραγωγής βιοντήζελ που βρίσκεται στη Β’ Βιομηχανική Περιοχή Βόλου και δική της εταιρεία συλλογής αποβλήτων βρώσιμων ελαίων (Πράσινο Λάδι ΑΕΒΕ), η οποία κατέχει σήμερα το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στον κλάδο.

Όπως ανακοίνωσε προς τις Αρχές του Χρηματιστηρίου η Motor Oil Διυλιστήρια Κορίνθου, η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα λάβει χώρα με την εκπλήρωση συγκεκριμένων συμβατικών αιρέσεων, μεταξύ των οποίων, την έγκρισή της από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Η επόμενη ημέρα της ΕΛΙΝΟΙΛ

Με αφορμή τη μεταβίβαση προς τη Motor Oil του ποσοστού συμμετοχής 37% που κατείχε  στην Έλιν VERD, η ΕΛΙΝΟΙΛ ανακοίνωσε ότι προχωρά στην αναδιαμόρφωση του ενεργειακού μίγματος της δραστηριότητάς.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της:  Η πράσινη μετάβαση οδηγεί στα νέας τεχνολογίας καύσιμα χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος, που σε σχέση με τα πρώτης γενιάς βιοκαύσιμα απαιτούν σημαντικές επενδύσεις σε διαφορετικού τύπου παραγωγική διαδικασία.

Η απόφαση αυτή θα επιτρέψει στην εταιρία να μοχλεύσει σημαντικά κεφάλαια για τις υψηλού κόστους επενδύσεις που απαιτούνται για τον ενεργειακό μετασχηματισμό της και να παραμείνει επικεντρωμένη στη δυναμική εδραίωσή της στο «νέο τοπίο» που δημιουργείται από τον ενεργειακό μετασχηματισμό, την πράσινη μετάβαση και την ενεργειακή κρίση. Η συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης των εποπτικών αρχών.

Επενδύσεις στην ενέργεια

Επιπλέον, η ΕΛΙΝΟΙΛ προχωρά στην ενεργειακή μετεξέλιξη της εταιρίας, με σημαντικές επενδύσεις που θα της επιτρέψουν να διεκδικήσει δυναμικά το ρόλο της στη νέα ενεργειακή αγορά.

Πρόκειται για την επόμενη φάση της υλοποίησης του πλάνου που αποτελεί βασικό στρατηγικό στόχο του Ομίλου ΕΛΙΝΟΙΛ, και ξεκίνησε το 2019 με την είσοδό της εταιρίας στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, μέσω των εμπορικών σημάτων “electricon” και “aerion”.

Το επόμενο βήμα αφορά στη μετεξέλιξη του δικτύου πρατηρίων σε ολοκληρωμένους ενεργειακούς σταθμούς. Επενδύοντας σε πρώτη φάση στο Συμπιεσμένο και στο Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο, η ΕΛΙΝΟΙΛ θα δημιουργήσει τρεις νέες εγκαταστάσεις στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και τα Ιωάννινα, με στόχο να τοποθετηθεί έγκαιρα στη νέα αγορά του LNG – CNG που διαμορφώνεται στη χώρα.

Επιπρόσθετα, η ΕΛΙΝΟΙΛ, μέσω της στρατηγικής συνεργασίας με τη ΔΕΗ, υλοποιεί επένδυση σε πάνω από 100 σημεία στο δίκτυό της για εγκατάσταση φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων.

Ο ενεργειακός μετασχηματισμός της ΕΛΙΝΟΙΛ περιλαμβάνει το σχεδιασμό για την είσοδό της στην αγορά του Υδρογόνου μέσω της συνεργασίας με τον ΔΕΣΦΑ, καθώς και επενδύσεις για τη δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων.

πηγή: newsit

You may also like

Comments

Leave a reply

More in ΕΛΛΑΔΑ