0

Αντικείμενο της δράσης θα αποτελεί η παροχή θεωρητικής κατάρτισης αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες (Voucher) σε 80.000 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών.

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και θα περιλαμβάνει:

  • Παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών.
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της δράσης κατάρτισης από διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν άνεργοι που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα
  • ανεργίας ή όχι.
  • Είναι άνω των 18 ετών.
  • Είναι Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Μέθοδος Υλοποίησης

Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης εκπαίδευση και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Ο καταρτιζόμενος θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα έως 1.000€ (5€/ώρα κατάρτισης μικτά). Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ανέργων θα καθορίζονται αναλυτικά στην πρόσκληση.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας anaptyxiaki@korinthiacc.gr, 27410 24464 (935)

You may also like

Comments

Leave a reply