0

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 16506/18-3-2022 (ΦΕΚ 1302 Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00», την υπ΄ αριθμ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020, την υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/202 οικ.2684/21.02.2022 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (εγκύκλιο 75η) και την 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 28η Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μέσω τηλεδιάσκεψης, με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Επί του από 15-3-2022 εγγράφου του Ταμείου Εθνικής Άμυνας για παράταση της μίσθωσης του Στρατοπέδου «ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ».
  2. Ανάκληση αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σε συμμόρφωση της υπ΄αριθμ. 1111/2010 απόφασης του Β΄ Τμήματος του ΣτΕ και λοιπών αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σχετικά με τη διαγραφή τελών κοινοχρήστου χώρου σε λαϊκές αγορές για τα έτη 2000 έως 2009.
  3. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης περί απαίτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων.
  4. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί αιτήματος αποζημίωσης λόγω καταστροφής οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Ζωοδόχου Πηγής.
  5. Λύση σύμβασης και αναγκαιότητα εκμίσθωσης κυλικείου στο Κοιμητήριο Ζωοδόχου Πηγής.
  6. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ -ΛΕΧΑΙΟΥ».
  7. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ».
  8. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στον πεζόδρομο Κολοκοτρώνη και Πυλαρινού για φιλανθρωπική εκδήλωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από τον Οργανισμό «Το χαμόγελο του παιδιού».
  9. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στον πεζόδρομο Εθνικής Αντίστασης και Πυλαρινού για φιλανθρωπική εκδήλωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από το Σωματείο «Φίλοι του Χορού της Τέχνης και της Έκφρασης».
  10. Συζήτηση -ενημέρωση (προτάσεις) της διαχείρισης του πόσιμου νερού κατά τη τρέχουσα θερινή περίοδο.

Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων e:Presence.gov.gr για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.
Για την σύνδεσή σας θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους προσωπικούς κωδικούς σας, TaxisNet.
Μπορείτε να συνδεθείτε στην τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιώντας είτε προσωπικό υπολογιστή (με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows, Apple Mac OS και Linux), είτε κινητή συσκευή (με λειτουργικό σύστημα Android και iOS).
Προτείνεται η χρήση ακουστικών. Αναλυτικές οδηγίες για την σύνδεση στην εν λόγω υπηρεσία θα λάβετε μέσω e-mail.

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

More in NEA