0

«H νέα κανονικότητα αναμένεται να έχει ως βασικό δομικό στοιχείο τον υψηλό βαθμό αβεβαιότητας», υποστηρίζει η Alpha Bank στο εβδομαδιαίο δελτίο της, που δημοσίευσε, καταγράφοντας τους κινδύνους, τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες της νέας χρονιάς.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της τράπεζας, οι βασικές αβεβαιότητες είναι παγκόσμιας κλίμακας και συνδέονται αφενός με τη μετάλλαξη «Όμικρον» και την εξέλιξη της πανδημίας και αφετέρου με την πορεία του πληθωριστικού φαινομένου και ιδιαίτερα την αύξηση των τιμών της ενέργειας. Σημειώνουν ότι η μετάλλαξη «Όμικρον» μπορεί να επιβραδύνει σε κάποιο βαθμό την οικονομική δραστηριότητα, ιδιαίτερα σε χώρες που είναι ευάλωτες σε διαταραχές της διεθνούς ζήτησης, στον βαθμό που θα εισαχθούν νέα περιοριστικά μέτρα.

Για τον πληθωρισμό υποστηρίζουν ότι καταγράφει ιστορικά υψηλά πολλών ετών εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης των τιμών ενέργειας και της αναντιστοιχίας μεταξύ της αυξημένης ζήτησης και της αδύναμης προσφοράς. Στην Ελλάδα, παρατηρούν, το φαινόμενο εξελίσσεται με μικρή καθυστέρηση και ελαφρώς μικρότερη ένταση σε σύγκριση με την Ευρωζώνη.

Η αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων, συνεχίζουν, θεωρείται μείζονος σημασίας, καθώς η άνοδος του επιπέδου τιμών επιβαρύνει σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, συμπιέζοντας εντέλει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Ωστόσο, υποστηρίζουν ότι η συσσώρευση αποταμιεύσεων το προηγούμενο διάστημα, καθώς και οι φορολογικές ελαφρύνσεις και οι μεταβιβάσεις, αντισταθμίζουν εν μέρει την αρνητική επίπτωση των πληθωριστικών πιέσεων στο διαθέσιμο εισόδημα και συνεπώς στην κατανάλωση. Προσθέτουν, εξάλλου, ότι στον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, πρόσθετη αιτία ανησυχίας είναι η πρόκληση δευτερογενών επιδράσεων, που θα έθετε σε κίνηση μια σπειροειδή εξέλιξη μισθών – τιμών, ένα φαινόμενο που επικρατούσε στη χώρα μας σε προηγούμενες δεκαετίες.

Στις ευκαιρίες για την Ελλάδα, το δελτίο καταγράφει την αναμενόμενη μεγαλύτερη συμμετοχή των επενδύσεων στο μείγμα της οικονομικής μεγέθυνσης, ούτως ώστε η νέα χρονιά να αποτελέσει σημείο καμπής στην προσπάθεια κάλυψης του επενδυτικού κενού που δημιουργήθηκε τα μνημονιακά χρόνια. Προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει η ενεργοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Επίσης, κάνει ιδιαίτερη θετική μνεία στην πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να διευρύνει τον χρονικό ορίζοντα επανεπένδυσης σε ελληνικούς τίτλους, διασφαλίζοντας ευνοϊκές συνθήκες ρευστότητας στο μεσοδιάστημα, μέχρι την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Η απόφαση, κατά τους αναλυτές της τράπεζας, αποτελεί ένα ισχυρό διπλό μήνυμα για τις χρηματαγορές, πρώτον, ότι δεν θα δημιουργηθούν εκ νέου συνθήκες που θα οδηγήσουν σε άνοδο του κόστους δανεισμού της χώρας και, δεύτερον, ότι εμπράκτως επιβραβεύεται η πρόοδος της Ελλάδας στο πεδίο του μεταρρυθμιστικού προγράμματος.

Τέλος, σημειώνουν ότι, λόγω της επιτάχυνσης του ψηφιακού μετασχηματισμού των οικονομιών, ένα μεγάλο μέρος των υφιστάμενων θέσεων εργασίας θα αλλάξει ως προς τον τρόπο που εκτελείται. Κατά συνέπεια, οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις καλούνται να υιοθετήσουν πολιτικές επανεκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού με σκοπό την απόκτηση νέων δεξιοτήτων.

πηγή: kathimerini

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

More in ΕΛΛΑΔΑ