0

Ερχόμαστε με έναν πρωτοφανή από πλευράς έκτασης, από πλευράς πίστωσης, αλλά και από πλευράς χρόνου ολοκλήρωσης, σχεδιασμό. Για πάνω από το 70% της επικράτειας, με πάνω από 400 εκατομμύρια προϋπολογισμό όλοι οι σχεδιασμοί, Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, Ζώνες υποδοχής συντελεστή, οριοθέτηση οικισμών, οριοθέτηση ρεμάτων.

Μέσα σε τέσσερα χρόνια, μέχρι το τέλος του 2025, β β Τέτοιο μέγεθος, σε τέτοιο χρόνο και με τέτοια ένταση, δεν έχει υπάρξει ποτέ στο παρελθόν. Ξέρουμε ότι είναι ένα στοίχημα πολύ μεγάλο. Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις της εποχής σε σχέση με τις καθυστερήσεις του παρελθόντος, επιβάλλουν όχι αναμονή και όχι άλλο χαμένο χρόνο. Είναι το στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε όλοι μαζί.

Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια καθορίζουν χρήσεις γης, ορίζουν όρους δόμησης, οριοθετούν οικισμούς, οριοθετούν σχέδια πόλης, περιοχές προς πολεοδόμηση, προστατευόμενες περιοχές, οριοθετούν ρέματα. Θα ολοκληρωθούν σε τέσσερις κύκλους.

Κάθε μελέτη Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων θα περιλαμβάνει τις εξής τέσσερις μελέτες:

  • την κύρια μελέτη,
  • τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
  • τη μελέτη εκτίμησης γεωλογικών κινδύνων, αλλά και γεωλογικής καταλληλόλητας και την οριοθέτηση των ρεμάτων.

Στόχος των προδιαγραφών για κάθε μελέτη είναι:

  • να εναρμονιστεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός, με έννοιες όπως η κλιματική αλλαγή και οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης,
  • να είναι όλες οι μελέτες του προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων (ΤΠΣ, ΕΠΣ, ΖΥΣ, οριοθετήσεις οικισμών, χαρακτηρισμός κοινοχρήστων οδών) συμβατές μεταξύ τους,
  • να δημιουργηθούν γεωχωρικές βάσεις δεδομένων με ψηφιακές προδιαγραφές,
  • να επιτευχθεί ψηφιακή ομοιογένεια ώστε οι μελέτες μετά την ολοκλήρωση τους να αποτελέσουν τμήμα του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη (μεγάλη λεπτομέρεια και ψηφιακές προδιαγραφές).

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε περίπου 400.000.000 ευρώ και προέρχεται από εξασφαλισμένους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης.

You may also like

Comments

Leave a reply