0

Υποψήφια προς απένταξη από τις συνδεδεμένες ενισχύσεις της νέας ΚΑΠ είναι ζαχαρότευτλα, µήλα, ακρόδρυα, πορτοκάλια και ροδάκινα, ενώ επιχειρείται μία ολική αναθεώρηση για τους όρους που δίνεται το πριμ στα βοοειδή, ώστε να βρεθεί ένα ικανοποιητικό μπάτζετ για τη διαφαινόμενη ένταξη της ελιάς στο καθεστώς μετά το 2023.

Στο νέο καθεστώς για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, η έγκριση και η πληρωμή θα περνά τον έλεγχο της ΕΕ και θα βασίζεται σε μετρήσιμα αποτελέσματα και δείκτες, γεγονός που θα περιορίσει ίσως σε πολύ μεγάλο βαθμό τις επιλέξιμες καλλιέργειες και εκτροφές της νέας περιόδου. Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ λοιπόν την πόρτα της εξόδου από τις συνδεδεµένες ή µεγάλη µείωση πιθανότατα θα δουν ζαχαρότευτλα, µήλα, ακρόδρυα και τα «υπο-εκτελεσμένα» όπως χαρακτηρίζονται από τις αρχές καθεστώτα σε πορτοκάλια και ροδάκινα. Παράλληλα, αναμένεται να αναµορφωθεί η συνδεδεµένη ενίσχυση στα βοοειδή που απορροφά άνω των 30 εκατ. ευρώ ώστε να δίνεται με βάση το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο που έχει στην κατοχή του ο δικαιούχος.

Όσον αφορά τώρα το θέμα της ένταξης της ελαιοκαλλιέργειας στις συνδεδεμένες της νέας περιόδου, σε πρώτη φάση, η κουβέντα περιλαμβάνει μόνο τις επιτραπέζιες ποικιλίες. Μέχρι στιγμής, στον ευρύτερο κλάδο της ελιάς, µόνο η Ιταλία έχει επιλέξει την τρέχουσα περίοδο να προσφέρει συνδεδεµένη ενίσχυση στο ελαιόλαδο. Αφορά σε 66.811.422 ευρώ ετησίως για 8.867.890 στρέµµατα αναφοράς, κάτι που µεταφράζεται σε ενίσχυση 7,5 ευρώ το στρέµµα.

Σήµερα η Ελλάδα δίνει 185 εκατ. ευρώ για συνδεδεµένες ενισχύσεις (εξαιρουµένου του βάµβακος), στηρίζοντας 18 προϊόντα, ποσό που αντιστοιχεί στο 10% του φακέλου άµεσων ενισχύσεων. Για τη νέα ΚΑΠ έχει τη δυνατότητα να προσφέρει το 15%, δηλαδή µέγιστο 255 εκατ. ευρώ για συνδεδεµένες, εκ των οποίων τα 34 εκατ. ευρώ αποκλειστικά για πρωτεϊνούχες καλλιέργειες (µηδική, όσπρια, τριφύλλια κ.λπ). Ήδη για τις πρωτεΐνούχες καλλιέργειες η χώρα µας ξοδεύει 37 εκατ. ευρώ περίπου. Οπότε γύρω στα 70 εκατ. ευρώ, ακόµα και αν µείνουν όλα τα προϊόντα ως έχουν, µπορούν να πάνε στην ελιά.

Υπενθυμίζεται ότι για το 2022 δεν θα αλλάξει τίποτα για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις σε σχέση με το 2021. Συνοπτικά οι ενδεικτιές τιμές στους 18 τομείς που θα λάβουν συνδεδεμένη ενίσχυση για το 2021 και το 2022 είναι οι εξής:

Βαμβάκι

Σύμφωνα με το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) 1307/2013 του Συμβουλίου, το ποσό της ειδικής ενίσχυσης καθορίζεται σε 749,38 €/εκτάριο για βασική έκταση 250.000 εκταρίων, δηλαδή 74,9 ευρώ το στρέμμα για βασική έκταση 2,5 εκατ. στρεμμάτων. Σε περίπτωση υπέρβασης της βασικής έκτασης το ποσό της ειδικής ενίσχυσης μειώνεται κατ’ αναλογία της υπέρβασης.

Σκληρό σιτάρι

Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2021, σύμφωνα με την από 19.02.2021 τροποποιημένη ανακοίνωση προς την Επιτροπή, είναι 46,25 € ανά εκτάριο, δηλαδή 4,6 ευρώ το στρέμμα.

Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή

Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2021, σύμφωνα με την από 19.02.2021 τροποποιημένη ανακοίνωση προς την Επιτροπή, είναι 164,56 € ανά εκτάριο, δηλαδή 16,4 ευρώ το στρέμμα.

Σανοδοτικά ψυχανθή

Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2021, σύμφωνα με την από 19.02.2021 τροποποιημένη ανακοίνωση προς την Επιτροπή, είναι 263,03 € ανά εκτάριο, δηλαδή 26,3 ευρώ το στρέμμα.

Βόειο κρέας

Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2021, σύμφωνα με την από 19.02.2021 τροποποιημένη ανακοίνωση προς την Επιτροπή, είναι 143,41€ ανά επιλέξιμο ζώο.

Πρόβειο και αίγειο κρέας

Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2021, σύμφωνα με την από 19.02.2021 τροποποιημένη ανακοίνωση προς την Επιτροπή, είναι 10€ ανά επιλέξιμο ζώο.

Τομέας κτηνοτροφίας

Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2021, σύμφωνα με την από 19.02.2021 τροποποιημένη ανακοίνωση προς την Επιτροπή, είναι 226.46€ ανά επιλέξιμη Μ.Μ.Ζ. για το Μέτρο 1 και 33,73€ ανά επιλέξιμο ζώο για το Μέτρο 2.

Βιομηχανική ντομάτα

Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2021, σύμφωνα με την από 19.02.2021 τροποποιημένη ανακοίνωση προς την Επιτροπή, είναι 498,45 € ανά εκτάριο, δηλαδή 49,8 ευρώ το στρέμμα.

Ρύζι

Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2021, σύμφωνα με την από 19.02.2021 τροποποιημένη ανακοίνωση προς την Επιτροπή, είναι 247,38 € ανά εκτάριο, δηλαδή 24,7 ευρώ το στρέμμα.

Πορτοκάλια για χυμό

Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2021, σύμφωνα με την από 19.02.2021 τροποποιημένη ανακοίνωση προς την Επιτροπή, είναι 289,60€ ανά εκτάριο, δηλαδή 28,9 ευρώ το στρέμμα.

Όσπρια για ανθρώπινη κατανάλωση

Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2021, σύμφωνα με την από 19.02.2021 τροποποιημένη ανακοίνωση προς την Επιτροπή, είναι 284,95 € ανά εκτάριο, δηλαδή 28,4 ευρώ το στρέμμα.

Σπόροι σποράς

Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2021, σύμφωνα με την από 19.02.2021 τροποποιημένη ανακοίνωση προς την Επιτροπή, είναι 642,31€ ανά εκτάριο, δηλαδή 64,2 ευρώ το στρέμμα.

Σπαράγγι

Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2021, σύμφωνα με την από 19.02.2021 τροποποιημένη ανακοίνωση προς την Επιτροπή, είναι 481,83 € ανά εκτάριο, δηλαδή 48,1 ευρώ το στρέμμα.

Συμπύρηνα ροδάκινα

Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2021, σύμφωνα με την από 19.02.2021 τροποποιημένη ανακοίνωση προς την Επιτροπή, είναι 159,38€ ανά εκτάριο, δηλαδή 15,9 ευρώ το στρέμμα.

Κορινθιακή σταφίδα

Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2021, σύμφωνα με την από 19.02.2021 τροποποιημένη ανακοίνωση προς την Επιτροπή, είναι 339,32€ ανά εκτάριο, δηλαδή 33,9 ευρώ το στρέμμα.

Καρποί με κέλυφος

Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2021, σύμφωνα με την από 19.02.2021 τροποποιημένη ανακοίνωση προς την Επιτροπή, είναι 133,85 € ανά εκτάριο, δηλαδή 13,3 ευρώ το στρέμμα.

Ζαχαρότευτλα

Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2021, σύμφωνα με την από 19.02.2021 τροποποιημένη ανακοίνωση προς την Επιτροπή, είναι 402,85 € ανά εκτάριο, δηλαδή 40,2 ευρώ το στρέμμα.

πηγή: agronews

You may also like

Comments

Leave a reply

More in ΕΛΛΑΔΑ