0

Την αναστολή της εφαρμογής του έργου των «ηλεκτρονικών βιβλίων» (my data) από την ΑΑΔΕ, ζητά με επιστολή της προς τη Κ.Δ. του ΟΕΕ, η Συντονιστική Επιτροπή της Ανεξάρτητης Κίνησης Οικονομολόγων Ελλάδας (Α.ΚΙ.Ο.Ε.)

Στην επιστολή μεταξύ άλλων αναφέρεται, ότι , «στις δύσκολες συνθήκες που διαμόρφωσε η πανδημία covid-19 στην κοινωνία και στην οικονομία  οι οικονομολόγοι, στήριξαν πολίτες και επιχειρήσεις εφαρμόζοντας πλήθος νόμων και αποφάσεων (πάνω από 1.440 έως σήμερα).

Αναφορικά με το έργο έργου των «ηλεκτρονικών βιβλίων» στην  επιστολή αναφέρεται ότι «εμείς στις δύσκολες στιγμές που ζούμε καλούμαστε να εφαρμόσουμε μια μεταρρύθμιση που επιβάλει πρόσθετο κόστος επιβαρύνοντας τις επιχειρήσεις με δαπάνες σε απασχόληση και σε μηχανολογικό εξοπλισμό, δημιουργώντας επιπλέον προβλήματα στην λειτουργία τους και την βιωσιμότητά τους».

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ανεξάρτητης Κίνησης Οικονομολόγων Ελλάδας (Α.ΚΙ.Ο.Ε.) καλεί τη ΚΔ του ΟΕΕ να απαιτήσει συντονισμένα:

  • Την αναστολή υποχρεωτικής εφαρμογής του συστήματος my data από 01-07-2021.
  • Την πιλοτική εφαρμογή του από 01-01-2022 και έως την 31-12-2022.

Αν στον χρόνο της πιλοτικής εφαρμογής λυθούν όλα τα τεχνικά προβλήματα που υφίστανται και μπορεί η ΑΑΔΕ να υποστηρίξει αποτελεσματικά την εφαρμογή αυτή και με την προϋπόθεση την χορήγηση κινήτρων σε επιχειρήσεις και λογιστικά γραφεία για την κάλυψη των πρόσθετων δαπανών, την υποχρεωτική εφαρμογή του εντός της χρήσεως 2023, αναλόγως των δεδομένων που θα έχουν προκύψει από την αξιολόγηση του συστήματος αυτού.

Αναλυτικά η επιστολή:

Συνάδελφοι

Στις δύσκολες συνθήκες που διαμόρφωσε η πανδημία covid-19 στην κοινωνία και στην οικονομία, το σύνολο των συναδέλφων οικονομολόγων και λογιστών επέδειξε απαράμιλλο ζήλο και ευθύνη και με μοναδικό σθένος «σήκωσε» στους ώμους του το υποστηρικτικό πλαίσιο της πολιτείας προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις .

Οι συνάδελφοι στήριξαν πολίτες και επιχειρήσεις εφαρμόζοντας πλήθος νόμων και αποφάσεων (πάνω από 1.440 έως σήμερα ). Το νομοθετικό αυτό πλαίσιο, που σε πολλές περιπτώσεις ήταν ελλιπές, ασαφές και αντικρουόμενο επέβαλε πλήθος δηλωτικών υποχρεώσεων υπό εξαιρετικά ασφυκτικές χρονικές προθεσμίες σε ποικίλες εφαρμογές .

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια έχουμε συμβάλει και συμβάλλουμε καθημερινά σε μεγάλο βαθμό στον ηλεκτρονικό μετασχηματισμό της λειτουργίας του κράτους. Το έργο αυτό είναι εξαιρετικής σημασίας και η υλοποίησή του θα απαιτούσε πολλά χρόνια και ανυπολόγιστους πόρους.

Ωστόσο παρόλη την αναμφισβήτητη συμβολή του κλάδου μας στα παραπάνω η πολιτεία επιδεικνύει στάση αγνωμοσύνης απέναντι στον επαγγελματικό μας χώρο. Ήδη κατά παράβαση του Συντάγματος βάζει στο χώρο του επαγγέλματος των οικονομολόγων τους αποφοίτους των κολλεγίων, κάτι που δεν έπραξε για άλλα κατοχυρωμένα επαγγέλματα.

Ήδη κατά παράβαση κάθε λογικής αρνείται πεισματικά να ρυθμίσει με τρόπο σοβαρό τα ζητήματα της ασθένειας του οικονομολόγου λογιστή και τα προβλήματα που αυτή δημιουργεί στην λειτουργία του λογιστικού γραφείου και τω ν πελατών του. Μέσα σε αυτό τον κυκεώνα των προβλημάτων που ζούμε καλούμαστε, από την 1/7/21, να εφαρμόσουμε το Φαραωνικό έργο «των ηλεκτρονικών βιβλίων» των επιχειρήσεων, το γνωστό σε όλους μας my data. Ένα έργο για το οποίο δεν υπάρχει κάποια μελέτη που να δείχνει τα κόστη και την ωφέλειά του .

Το γεγονός ότι καμία χώρα στο αναπτυγμένο κόσμο δεν τόλμησε να εφαρμόσει παρόμοιο σχέδιο μας στερεί από εμπειρίες και γνώσεις που θα μπορούσαμε να τις χρησιμοποιήσουμε ως οδηγό. Αντίθετα εμείς στις δύσκολες στιγμές που ζούμε καλούμαστε να εφαρμόσουμε μια μεταρρύθμιση που επιβάλει πρόσθετο κόστος επιβαρύνοντας τις επιχειρήσεις με δαπάνες σε απασχόληση και σε μηχανολογικό εξοπλισμό, δημιουργώντας επιπλέον προβλήματα στην λειτουργία τους και την βιωσιμότητά τους.

Επειδή οι συνάδελφοι μας είναι εξουθενωμένοι από την εργασία μέσα στην πανδημία και επειδή πολλές επιχειρήσεις «μετρούν τις πληγές τους»

Σας καλούμε όλοι μαζί να απαιτήσουμε:

  • Την αναστολή υποχρεωτικής εφαρμογής του συστήματος my data από 01-07-2021.
  • Την πιλοτική εφαρμογή του από 01-01-2022 και έως την 31-12-2022.

Αν στον χρόνο της πιλοτικής εφαρμογής λυθούν όλα τα τεχνικά προβλήματα που υφίστανται και μπορεί η ΑΑΔΕ να υποστηρίξει αποτελεσματικά την εφαρμογή αυτή και με την προυπόθεση την χορήγηση κινήτρων σε επιχειρήσεις και λογιστικά γραφεία για την κάλυψη των πρόσθετων δαπανών , την υποχρεωτική εφαρμογή του εντός της χρήσεως 2023 , αναλόγως των δεδομένων που θα έχουν προκύψει από την αξιολόγηση του συστήματος αυτού.

H Συντονιστική Επιτροπή της Ανεξάρτητης Κίνησης Οικονομολόγων Ελλάδας (Α.ΚΙ.Ο.Ε.)

You may also like

Comments

Leave a reply

More in ΕΛΛΑΔΑ