0

Ενημερωτική εκδήλωση για τη Δράση του ΕΠΑνΕΚ ”ΕΠΑΝΕKΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ”

Χτες, Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 και ώρα 15.00, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση παρουσίασης της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών – ΕΠΑΝΕKΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ.

Στην εκδήλωση συμμετείχε και απάντησε σε ερωτήματα ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. ‘Aδωνις Γεωργιάδης.

Περισσότερα, για τη Δράση ΕΠΑΝΕΚΙΝΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ: «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για προμήθεια Α΄ Υλών»

🔹Δικαιούχοι της Δράσης είναι επιχειρήσεις εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους ΚΑΔ (περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας):

  • 56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης.
  • 56.21: Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις.
  • 56.29: 20: Άλλες υπηρεσίες εστίασης.
  • 56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών.

🔹Μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.

🔹Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών του έτους 2020 ποσοστού 30% σε σχέση του 2019.

🔹Να έχουν ως κύριο ΚΑΔ ή με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ.

🔹Συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ετησίου κύκλου εργασιών (2019 ή 2020).

🔹Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι 31.12.2020.

🔹Μέγιστο ποσό Επιδότησης 100.000€.

  1. Οι δαπάνες των επιχειρήσεων είναι επιλέξιμες από την 1.4.2021 και μετά.
  2. Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης για την προμήθεια πρώτων υλών θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 31.12.2021.

✅Έναρξη Υποβολών: 14/05/2021 έως και 30/07/2021

✅Υποβολή Αιτήσεων: Πλατφόρμα Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων – www.ependyseis.gr/mis

Πληροφορίες – Επιμελητήριο Κορινθίας:
☎️2741024464 📥korinthia@diaxeiristiki.gr

You may also like

Comments

Leave a reply