0

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/2021 Πυροσβεστική Διάταξη της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Πελοποννήσου ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η καύση σε αγροτικές εκτάσεις από 15 Απριλίου έως και 31 Οκτωβρίου 2021, χωρίς την έκδοση άδειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

You may also like

Comments

Leave a reply