0

Από σήμερα μέχρι και τις 2 Φεβρουαρίου θα έχουν περιθώριο όσοι υπέβαλλαν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 και κρίθηκαν επιλέξιμοι να υποβάλλουν και τις τελικές αιτήσεις για την αποδοχή των ενισχύσεων που τους αναλογούν,με τις πληρωμές να αναμένεται να ξεκινήσουν από την Τετάρτη.

Οι αιτήσεις για την αποδοχή της ενίσχυσης θα πρέπει να υποβληθούν στον ιστότοπο “myBusinessSupport” (www.aade.gr/mybusinesssupport) με τους κωδικούς του TAXiSnet.

Συνολικά,από την προκαταρτική ανάλυση των δηλώσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5,προκύπτει ότι από τις 732.968 επιχειρήσεις που έχουν καταθέσει οριστική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,δικαιούχοι είναι οι 361.888.Αναφορικά με τους λόγους απόρριψης,προκύπτει ότι:

  • 262.484 επιχειρήσεις παρουσιάζουν αύξηση τζίρου την εν λόγω περίοδο,
  • 94.259 παρουσιάζουν πτώση τζίρου μικρότερη του 20%,
  • 12.063 δεν έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς 600 ευρώ το αντίστοιχο τετράμηνο του 2019 και
  • 2.274 απορρίπτονται για άλλους λόγους (μη υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ,εισοδήματος κτλ.).

Σημειώνεται ότι 61.956 επιχειρήσεις δεν πληρούν ούτε το κριτήριο της πτώσης τζίρου ούτε το κριτήριο του ελάχιστου τζίρου αναφοράς.

Ποιοι κλάδοι παίρνουν μεγαλύτερες ενισχύσεις

Στην σχετική εγκύκλιο που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ χθες υπάρχει ειδική μέριμνα για μεγαλύτερες ελάχιστες ενισχύσεις που από 2.000 έως και 4.000 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των εργαζόμενων για τις επιχειρήσεις εστίασης,πολιτισμού,αθλητισμού και ψυχαγωγίας που δέχθηκαν και το μεγαλύτερο πλήγμα από την πανδημία.

Συγκεκριμένα η εγκύκλιος τονίζει ότι: Για τις επιχειρήσεις που είτε έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 05.11.2020 έναν από τους περιγραφόμενους στο συνημμένο Παράρτημα ΙV,( εννοεί την λίστα των πληττόμενων ΚΑΔ του Απριλίου) που αφορά ενισχύσεις το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας,ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 05.11.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙV,όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019,είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 05.11.2020:

– Δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν έναν (1) έως πέντε (5) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Νοεμβρίου 2020,

-Τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν άνω των πέντε (5) εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Νοεμβρίου 2020.

Τέλος σε ότι αφορά την προϋπόθεση τήρησης των θέσεων εργασίας τονίζεται ότι η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Νοεμβρίου 2020 έως την 31η Μαρτίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Νοεμβρίου 2020,βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.Σε περίπτωση που το επίπεδο απασχόλησης που είχε η επιχείρηση κατά την 1η Νοεμβρίου 2020 είναι υψηλότερο από αυτό που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020,βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ,η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Νοεμβρίου 2020 έως την 31η Μαρτίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020,απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Νοεμβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαρτίου 2020,κατά περίπτωση,εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου,οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις.

πηγή: capital

You may also like

Comments

Leave a reply